Ydergård  i Herstedvester

(i det nuværende Vestskoven),

hvor tiptipoldeforældrene Jens og Maria boede med deres mange børn i 1800tallet.

Foto af postkort fra 1924 fra lokalhistoriker Søren Kaa.

 

Gårdmand Jens Larsen (f. 24. okt.1788) og

hustru Maria Hansdatter (1789 - 2. juli 1868)

 

Disse to mennesker er Ane Jensdatters forældre og mine tiptipoldeforældre.

Jens blev født i året for stavnsbåndets ophævelse og kaldes naturligt nok for selvejerbonde.

 

 

Oldebarnet Valborg Kielland-Brandt fortæller:

Jens Larsen havde en udflyttergård på Risby Mark med 80 tdr. land og 8 heste. 5 børn, deraf 3 døtre: Ane, Bodil, Johanne. Tonen i hjemmet har nok været streng. Døtrene turde ikke lade forældrene se, at de havde en visebog, de måtte gemme den i bordskuffen, når forældrene kom. Datteren Johanne måtte ikke få den mand, hun holdt af, men måtte tage en gammel enkemand i Ballerup. Et af hendes børn omtalte min mor som smukke Marie fra Måløv. En tredje søster Bodil blev gift med Carl Larsen, som ejede en god gård i Vangede med præmiedyr i staldene, men en søn, Christian, satte hele herligheden over styr, så Bodil på sine gamle dage måtte bo inde i Saxogade. Hun døde 1882 eller 83. Det fortælles i øvrigt at en af mine tip-tipoldemødre var af adelig slægt og flygtede med en karl over til Sjælland fra sit hjem i Jylland. Endnu i min ungdom ca. 1906 sad der slægtninge af mor rundt om i Risbys gårde.

 

Maria Hansdatter født 1789,  død 2. juli 1868, Herstedvester Sogn. Kone på Ydergård. Ruinerne af Ydergård ligger iflg. en lokalhistoriker på Ydergårdsvej i det nuværende Vestskoven.

Ved Marias dødsfald står der i kirkebogen: aftægtskone, enke efter gmd. Jens Larsen i Risby, 79 år.

 

 

Maria Hansdatters familie var:

Far: Hans Henrik Larsen f. 24. sept. 1752, døbt i Borup kirke,

født i Kimmerslev. Selvejerbonde, Ydergård, Risby, Herstedvester.

Mor: Ingeborg Pedersdatter, f. ca. 1756. Død 31.5.1829, Risby Mark, 73 år. Herstedvester Sogn. Ægteparret findes i folketællingen for Herstedvester

Sogn, Risby, i 1801.

Farfar: Lars Jensen Skrædder.

Farmor: Birthe Sophie Hansdatter, død 5. sept. 1759.

 

Der har været forskellige antagelser omkring Maria Hansdatters fødeår. Men når folketællingerne vedvarende gør hende at årstid yngre end sin mand, og når vi kender hans fødeår, er sagen vel klar: Maria er født ca. 1789. Men kirkebogen for Herstedvester går ikke så langt tilbage, så helt sikre bliver vi vel ikke.

Ydergård, Holmemarken, Høje-Taastrup findes i dag og kan ses på krak.dk. Bygningerne er ikke de samme, men det afsides beliggende sted fortjener sit navn: Ydergård.

Børnene fra Risby fik fra 1721 mulighed for at gå i skole. De måtte gå de 3 km til Herstedvester Rytterskole. At det hed Rytterskole kom sig af, at bønderne skulle stille 1 rytter til krigstjeneste pr. 8 tdr. hartkorn, og derfor kaldtes de rytterbønder. Der var skolepligt for børnene, men de kunne holdes hjemme den halve dag, hvis forældrene behøvede deres arbejdskraft. Og børnene kom da heller ikke hver eneste dag. I en skoleprotokol fra 1792 står der, at Maria Hansdatters søster Anne ikke var kommet i skole. Hendes far, Hans Henrik Larsen, havde brug for alle hænder på gården.

Maria Hansdatter var gift med bonden Jens Larsen, født i Herstedøster Sogn 23. oktober 1788, døbt 26. okt. 1788. Ved sin vielse kaldes han "jordbruger fra Risby". Formodentlig død i København.

Jens Larsen og Maria Hansdatter blev gift i Herstedvester Kirke 21. juni 1814, kun 3 uger før datteren Anes fødsel.

Familien fundet i folketællinger:

FT 1834 Herstedvester Sogn, Risby

Jens Larsen 46 år, Maria Hansdatter 45 år. Børn: Ane 21 år, Lars 16 år, Johanne 12 år, Hans 9 år, Peder 1 (7?) år og Bodil 5 år.

FT  1840, Herstedvester, Risby:

Jens Larsen 52 år, Maria Hansdatter  51 år. Børn: Lars Jensen 21 år, Johanne Jensdatter 16 år, Bodil Jensdatter 10 år, Kirsten Jørgensdatter plejebarn.

 

FT 1845, Herstedvester, Risby:

 

Jens Larsen 57 år, Maria Hansdatter  56 år, Lars Jensen 21 år, Johanne Jensdatter  20 år, Bodil Jensdatter  14 år,

Kirsten Jørgensdatter  8 år plejebarn.

 

FT 1850, Hestedvester, Risby:

 

Jens Larsen 62 år, Maria Hansdatter  61 år, Lars Jensen 31 år, Johanne Jensdatter  26 år, Hans Jensen 23 år, Bodil Jensdatter 16 år.

 

 

Jens Larsens forældre:

Jens Larsen er søn af Lars Larsen, født ca. 1748, og Pernille Pedersdatter, født ca. 1760. De ses i folketællingen fra 1801 for Herstedøster Sogn (13. familie) med børnene Johanne på 17 år, Lars på 15 år, Jens på 13 år, Kirsten på 10 år og Bodil på 5 år. Familienavnene går igen i flere generationer.

Forældrene Lars Larsen og Pernille Pedersdatter findes også i folketællingen 1787 for Herstedøster Sogn (15. familie). Han kaldes selvejerbonde. De har her børnene Johanne og Lars.

Se Maria og Jens på en anetavle ved at klikke HER

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Christian Kielland-Brandt (1884-1974)

og Valborg Hansen (1885-1962)

                               

 

 

 

 

Dolly Kielland

(1857-1917) og

Frederik Brandt

(1857-1933)

Bodil Jørgensdatter

(1841-1928) og

Peder Hansen

(1838-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes

muligvis

senere....

 

 

KIider:

Valborg Kielland-Brandts maskinskrevne erindringer i

fam. K-B's eje.

Kirkebøger og folketællinger for Herstedvester, Herstedøster og Borup.

Oplysninger (korrigerede) fra 'Familien Krat og Holts hjemmeside' samt fra DIS-forum.

Kaj Hansen: Historien om Risby.

Lokalhistoriker Søren Kaa (om Ydergård).

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne, der ikke måtte få ham, hun holdt af, måtte gifte sig i Herstedvester Kirke, 27 år gammel, med enkemanden Rasmus Andersen, 42 år, fra

Ballerup Mark den 6/2 1852.

 

De har fået børn straks, for i folketællingen 1855 står de som boende på Ballerup

Mark med to små børn på 3 og 2 år. Det er Ole Rasmussen, f. 17/12 1852 og Anne Sophie Rasmusdatter, f. 24/12 1853. Derudover får de Jens Peter Rasmussen, f. 13/7 1856, Maren Marie Rasmussen, f. 9/6 1859 ("smukke Marie fra Måløv"), Lars Rasmussen, f. 5/9 1862, Hans Rasmussen, f. 7/11 1865.

 

 

 

 

 

Søsteren Bodil giftede sig, 31 år gammel, den 28/11 1861 i Herstedvester Kirke med Jens Carl Larsen, 37 år, gårdejer i Vangede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet sept. 2011 og sidst ændret 11. januar 2013

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Ane Jensdatter (1814-1884) og Jørgen Pedersen

(f. 1809)

Jens Larsen

(1788)

og Maria Hansdatter (1789-1868)

Peder Hansens familie,

de ældre generationer