Johannes Kielland-Brandt

ville være fyldt 100 år

den 6. juni 2013.

 

Hans hustru,

Elisabeth, f. Brøndsted,

ville være fyldt 100 år

den 10. dec. 2012.

 

 

 

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

 

 

Johannes Kielland-Brandt
6. juni 1913 - 13. september 1999. 

 

Julie Elisabeth Kielland-Brandt, f. Brøndsted

10. december 1912 - 29. november 2002

 

 

Dette er et særligt kapitel om Johannes og Elisabeth med links

til både billeder og fortællinger.

 

 

Johannes blev født på N.J. Fjords Allé 9 på Frederiksberg (Solbjerg Sogn) og døbt af sin bedstefar, provst Brandt, i Væggerløse Kirke på Falster den 17. august 1913. Fadderne ved dåben var Valborg K-B (mor), Rebekka Brandt (faster), Theodor Nielsen (ingeniør fra Odense), Else Margrethe Hansen (pige fra København). Navnet Johannes har været brugt flere gange før i familien.

 

Johannes på 2 år ses med sine forældre og lillebror Jørgen på dennes dåbsdag 15. okt. 1915.

 

 

 

 

VÆGGERLØSE

 

Johannes (t.h.) på sommerferie i Væggerløse på Sydfalster 1918  med bror Jørgen.

 

Bedstefar, provst Brandt, var den altfavnende og respektindgydende hyrde for det lille samfund, og Johannes og hans søskende holdt deres ferier i præstegårdsidyllen med en stor familie. Der var ingen ende på herlighederne ved Guldborgsund. I præstegården var der to arbejdsheste, Claus og Røde Dreng, som trak vandvognen, når der skulle hentes rent vand i Tebrønden nede ad bakken. De samme heste var forspændt landaueren, der hentede og bragte familien fra stationen med forvalter Pe'ersen på bukken. Sommeren 1927 var den sidste i Væggerløse Præstegård inden bedstefar blev pensioneret. Skønt ingen af børnene var ret gamle i 1927, skulle oplevelserne få livslang værdi.

 


 

Væggerløse Præstegård 1917, kvinde med Johannes (t.h.) og Jørgen og hesten Røde. Drengene i stalden, sommeren 1918.

 

 

Konfirmationen foregik i Skovshoved Kirke den 7. april 1929, hvor Johannes blev konfirmeret sammen med sin lillebror, Jørgen, der havde fået aldersdispensation, da han egentlig var lidt for ung til at blive konfirmeret. Familien havde på det tidspunkt boet et halvt årstid i et nybygget hus på Frølichsvej 37 i Ordrup.

 

 

Johannes mødte sin kommende hustru allerede i 1. g på Øregård Gymnasium. Hun hed Elisabeth Brøndsted. Deres rektor, Herluf Møller, havde blik for de to kønne unge mennesker og satte dem til at spille sammen i ikke blot én, men to skolekomedier, Holbergs "Pernilles korte frøkenstand" og Hostrups "Soldaterløjer" i hhv. 1929 og 1930. De to blev sammen hele livet og kaldte gerne rektor Møller for deres børns tredje bedstefar.

 

Elisabeth var datter af cand. theol. Gustav Brøndsted og hustru Frederikke Stricker, kaldet Frede. De boede på Rygaards Allé 80 i Hellerup. Gustav Brøndsted var lærer på Øregård Gymnasium i 29 år. Han var med til at stifte Tidehverv og var i mange år redaktør for bladet af samme navn.

 

 

 

 

Johannes og Elisabeth blev begge studenter i 1931. Johannes begyndte på Polyteknisk Læreanstalt, mens Elisabeth kom ind på Kunsthåndværkerskolen. Johannes blev færdig som kemiingeniør i 1936 og havde nogle kortvarige ansættelser, indtil han fik et tilbud fra Aarhus Olie om fast ansættelse ved researchafdelingen, hvor han kunne komme til at arbejde sammen med sin studiekammerat og ven, Haldor Topsøe. Dette kunne han ikke sige nej til, og nu, i foråret 1937, turde han spørge Elisabeth, om hun ville "med til Aarhus". Det sagde hun ja til. De forlovede sig kort efter og blev 5. november 1937 viet i Gentofte Kirke af pastor Schepelern, som var far til en af deres nærmeste venner, med deres to fædre som forlovere.

 

Se STORT BRUDEBILLEDE af Elisabeth.KLIK HER.

 

Johannes kaldtes Johs, og Elisabeth kaldtes Lisbeth.

 

 

 

Elisabeth Brøndsted, gift Kielland-Brandt

Lisbeth havde en stærk, kunstnerisk åre og uddannede sig som kunsthåndværker. Hun blev også fritidspædagog. Lisbeth ophørte aldrig med at videreuddanne sig indenfor kunsten.

 

Tegneundervisning hos billedhugger Knud Brøndsted i gymnasieårene.

Uddannet som kattuntrykker fra Kunsthåndværkerskolen i København 1935.

Fritidspædagog 1967. Ansat ved fritidshjemmet Fuglebakken 1967-79.

Tegneundervisning hos Inge Wohlert (FOF) samt sommerkurser i tegning, akvarel og collage på Danebod Højskole, begge dele inden for tidsrummet ca. 1980-92.

 

 

Naturen var og blev Lisbeths foretrukne motiv, hvadenten det blev til blyants-tegninger af eksotiske fugle i Zoologisk Have, bladornamenter til stoftrykmønstre eller (i de senere år) akvareller af landskaber. Men måske de allerbedste af hendes arbejder er nogle meget tidlige blyantstegninger efter klassiske skulpturer (ex. herover).

 

 

LÆS NOTER OM ELISABETH, skrevet af Johs. Kielland-Brandt 1998. KLIK HER.

 

LÆS MINDEORD OVER ELISABETH ved hendes død. KLIK HER.

 

 

 

I Århus 1937 bosatte de sig på Marselis Boulevard 67 i en lille lejlighed. Men Johannes havde endnu ikke aftjent sin værnepligt. Oprindelig havde han, især efter tilskyndelse fra sin far, meldt sig som militærnægter, men han endte med at "springe i trøjen" i maj 1939. På grund af krigsudbruddet i september blev han ikke hjemsendt til den forventede tid, men først kort efter besættelsen i april 1940.

 

 

Se FRA MIN SOLDATERTID. KLIK HER.

 

 

 

Mens de to unge boede på Marselis Boulevard, kom datteren Kirsten (1938-2008) til verden, senere datteren Anne Cecilie (1942-43), som døde af lungebetændelse, og sønnen Morten (1944-). De boede her til 1944.

 

 

I 1944 fik Johannes ansættelse på Løvens kemiske Fabrik i København (idag Leo Pharma). Familien flyttede ind i en stor, nydelig lejlighed med 4 stuer en-suite på Danas Plads 25 på Frederiksberg. Johannes var blandt pionererne af industriel fremstilling af penicillin, som fabrikken lancerede for første gang i 1945. Penicillin blev opdaget i 1928 i London og udvundet i pulverform i 1939 i Oxford. Først under 2. verdenskrig var USA så langt med en egentlig produktion, at midlet kunne anvendes i praksis. Løvens Kemiske Fabrik (inkl. Johannes) var den første uden for England og USA, der fremstillede penicillin til almindelig brug på det europæiske marked.

 

Da Johannes og Elisabeths ganske lille søn Morten fik lungebetændelse, var det den nye penicillin, der reddede hans liv. Da de mistede den spæde Anne Cecilie af samme sygdom få år før, var der ikke den hjælp at hente.

Johs, 1940'erne

 

Se uddrag af artikel om FREMSTILLINGEN AF PENICILLIN 

med billede af Johs fra  BILLEDBLADET 1944. KLIK HER.

 

 

På Danas Plads kom sønnen Troels til verden i 1945. Karrieren hos Løvens gik fint, og Johannes blev driftsleder. I et års tid var han som betroet medarbejder udstationeret i Rom samt i nogle måneder i Tours i Frankrig. I 1958 sluttede hans ansættelse på Løvens Kemiske Fabrik efter nogle uoverensstemmelser med ledelsen, og han fik derefter arbejde på Århus Oliefabrik igen.

 

Hele familien, 1946.

 

Johannes og Elisabeth  flyttede tilbage til Århus i mellem jul 1957 og nytår 1958 med sønnerne Morten og Troels. (Datteren Kirsten var på det tidspunkt flyttet hjemmefra). Familien sejlede fra København til Århus med natdamperen, mens flyttelæsset blev kørt over land. Juletræet var med på flyttelæsset. De boede i en 3-værelses lejlighed på Trøjborgvej 60 med køjesenge til de store drenge i spisestuen. i 1960 købte Johannes og Elisabeth en villa på Kastanievej 10, og i dette hyggelige hjem blev de, til de som gamle kom på plejehjem/beskyttet bolig på lokalcenter Rosenvang. Lisbeth kom der i 1996.

 

Huset på Kastanievej 10 i Århus

 

Johannes havde en stærk interesse for kunst og kultur. Især musik havde altid betydet meget, og han var en virkelig habil pianist. Han evnede at akkompagnere sig selv i de svære lieder af fx Schubert og Wolf. Han sang meget smukt. Litteratur og kirkekunst - humaniora idet hele taget - havde hans store interesse. Som ældre begyndte han at spille orgel og fik også undervisning. Johannes komponerede med fornem stilsans flere fine melodier til både digte og salmetekster udfra sine personlige indtryk af digtenes karakter, og satserne har været opført flere gange. (Links til noderne i venstre spalte).

 

Johannes døde den 13. september 1999 og blev bisat fra Fredenskirken. Elisabeth døde den 29. november 2002 kort før sin 90års fødselsdag og blev også bisat fra Fredenskirken. De døde begge af alderdom. De ligger begravet på Vestre Kirkegård i Århus.

 

 

Billedgalleri

 

    

             T.v.: Væggerløse ca. 1928, Mor Valborg med sine fire børn. Fra venstre: Hanna, Johs, Jørgen og Lisbeth.

T.h.: "Et forfærdeligt billede Jørgen har lige faaet lov at komme med", skrev Johs bag på dette billede fra ca. 1930. Pigen er ukendt.

 

 

Elisabeth og Johannes med deres børn, Troels, Kirsten og Morten. 1950erne.

 

 

   T.h.: Johannes og Elisabeth glade på vej til datteren Kirstens bryllup i 1976.

 

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle  

Jørgen Kielland-Brandt(1915-2008)og Else Hyldahl (1930-)

                        

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Kielland-Brandt og Valborg Hansen

         (1884-1974)                          (1885-1962)

 

 

Dolly Kielland

(1857-1917) og

Frederik Brandt

(1857-1933)

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Jørgensdatter

(1841-1928) og

Peder Hansen

(1838-1903)

 

 

Ane

Jensdatter (1814-1884)

og Jørgen Pedersen

(f. 1809)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes 1927.

 

Johannes på Hasselø på Falster, ca. 1935.

 

_____________________________________

 

"FRA MIN SOLDATERTID"

er Johs' egen historie om tiden som værnepligtig omkring tyskernes besættelse af Danmark den 9. april 1940.

 

Download historien som pdf:

Klik her.

 

 

_______________________________

 

Johs og Lisbeth står yderst til højre. På stranden 1937 med Johs' søstre Lisbeth og Hanna og forældrene. Bror Jørgen mangler - han fotograferer.

 

______________________________________________

 

 

Oprindelig hed familien Kielland Brandt uden bindestreg, men den 30. november 1948 fik familien kongelig bevilling til at skrive sit navn med bindestreg. Bevillingen havde tilbagevirkende kraft, og alle fødenavne skulle rettes til

Kielland-Brandt.

 

__________________________________

 

 

 

Lisbeth tegnede som 21årig nogle fine fugletegninger i Zoologisk Have. De hører i dag til familiens klenodier. De sarte streger på gulnet papir var en udfordring at affotografere, men her er gjort et forsøg.

Klik her for at se dem.

 

Elisabeth tegner, ca. 1947.

_____________________________________

 

Se noder og tekst til

 

OTTE SANGE

til tekster af

danske digtere,

 

komponeret af Johannes mellem 1941 og 1957. Melodier til både kendte og ukendte digte - bl.a. Danmark, nu blunder den lyse nat og Det er hvidt herude.

 

Klik her, download som pdf.

___________________________________

 

Se noder  til

 

NI MELODIER

til kirkelige tekster

 

komponeret af Johannes mellem 1943 og 1981. Melodier til både kendte og mindre kendte salmer - bl.a. Morgenstund har guld i mund og motetten Salige er de, som sørge.

 

Klik HER, download som pdf.

_____________________________

 

 

Hasselø, Sydfalster, 1950'erne sammen med sin far, Christian K-B.

__________________________________

 

Johannes fik i en opfordring af en kollega,

J. Bræmer-Madsen, til at holde en hyldesttale til damerne på den årlige skovtur i Århus Ingeniørafdeling 1968. Det var med kun to døgns varsel, men Johs greb det som en udfordring og en sport - han skrev en formidabel tale på heksameter som en pendant til Homers Illiade, hvis første to linjer mange af os sikkert husker fra skoletiden:

 

"Vreden, Gudinde! besyng, som greb Peleiden Achilleus

Rædsomt, og Qvaler i tusinde Tal Achaierne voldte."

 

LÆS Johs' heksameter-tale. KLIK HER.

 

__________________________________________________

 

Johannes Kielland-Brandt, fotograferet på sin sidste arbejdsdag på Århus Oliefabrik 30. juni 1980 af B.V. Jeberg.

____________________________________

 

LÆS MINDEORD over Johannes

samt beskrivelse af bisættelsen,

skrevet af sønnen Troels Kielland-Brandt.

KLIK HER

 

____________________________________

 

Johannes, ca. 1990

 

 

Elisabeth Kielland-Brandt, 1993.

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Troels Kielland-Brandt

Morten Kielland-Brandt

Johannes Kielland-Brandt

Jørgen Kielland-Brandt (fotos)

Elisabeth Van, f. K-B, erindringer

Wikipedia (Løvens Kemiske Fabrik, penicillin)

 

Denne side er oprettet 25. maj 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

Mindeside:

1913 - 6. juni - 2013:

Johannes Kielland-Brandt 100 år

Lauritz Kielland 

(1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch 

(1821-1908)

August Brandt

(1815-93)

og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

4 børn af Chr. og Valborg Kielland-Brandt:

Johannes, Jørgen, Elisabeth, Hanna

Peder Hansens familie,

de ældre genera-tioner