Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch og 

Lauritz Christian Kielland

 

Mette Johanne blev født i Stavanger d. 20. december 1821, død 28. marts 1908 i Væggerløse, Falster. Hun blev kaldt Hanna.

Bogtrykker Lauritz Christian Kielland blev født i Stavanger d. 3. november 1808 og døde her

d. 7. januar 1861.    

 

Mette Johanne var datter af Søren Munch og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull.

Lauritz Christian var søn af Anna Dorothea Kruse og Jan Kielland.

 

Lauritz Christian blev uddannet bogtrykker i Christiania (Oslo). Hans læretid var meget streng. Han begyndte kl. 6 om morgenen, havde 10 minutters frokost og en halv times middagspause, og først kl. 20 havde han fyraften. På grund af sin store flid fik Lauritz Christian tilladelse til at oprette et bogtrykkeri i Stavanger i en meget ung alder og begyndte at drive forlagsforretning. Han udgav en del religiøse bøger, salmebøger og missionsskrifter. Fra 1833 udgav han avisen Stavanger Adressetidende, senere kaldet Stavanger Amtstidende. Bogtrykker Kielland boede på ejendommen ”Bergene” i Stavanger, et hus der havde været i svigerfamiliens eje siden 1745. Lauritz Christian blev gift to gange, første gang i 1835 med Marie Hjorth (1809-48), anden gang med Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch. Som følge af hans svage helbred opholdt han sig med Mette Johanne to gange i længere tid i Syden. 

 

I Stavanger mødte Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch og Lauritz Christian Kielland hinanden. I 1850 deltog Mette Johanne sammen med sin forlovede, Lauritz Christian, og to af hans brødre samt en svigerinde Gustava i en rejse til Schweiz. Men da Lauritz Christian blev syg under rejsen og ikke kunne fortsætte, og da Mette Johanne ikke ville rejse fra ham, blev det besluttet at løse kongebrev, så de unge kunne blive gift hurtigt og Mette Johanne blive hos sin Lauritz Christian på anstændig måde. De blev viet i Berns Domkirke den 3. sept. 1850. Deres vielse blev forrettet af og deres bryllupsfest holdt hos superintendent Baggesen, søn af den berømte danske guldalderdigter.

 

Mette Johannes far har måske været lidt streng  - hendes datter, Hanna Kielland, fortæller i hvert fald, at ”da Mette Johanne var barn, bad hun sin far, Søren Munch, om hun måtte løbe på skøjter. Hertil svarede han: ”Har du lært søndagsevangeliet, kan du det?” Hun fik i hvert fald ikke den gang lov at løbe på skøjter!” 

 

Da Mette Johanne var 40 år gammel i 1861, mistede hun sin mand Lauritz Christian. Han blev kun 52 år. Hun stod ene tilbage med en stor børneflok og valgte at fortsætte sin mands forlagsvirksomhed i Stavanger under navnet ”L.C. Kiellands Enke”.

Omkring århundredeskiftet fulgte hun sin datter Dolly til Sydfalster i Danmark, hvor hun boede hos datteren og svigersønnen, provst Brandt i Væggerløse præstegård. I folketællingen 1901 bor hun i præstegården. Mette Johanne ligger begravet på Væggerløse kirkegård ved siden af sin datter Henriette, der også kom til Falster.                             

 

Mette Johanne og Lauritz' hjem, "Bergene" i Stavanger,1861. Det gamle hus er revet ned,

og en slægtning byggede en funkisvilla, der endnu i 2003 havde et gammelt navneskilt

med "Kielland" ved døren. Adressen er Olav Kyrresgade 26, Stavanger.

 

Lauritz Kiellands børn med Marie Hjorth:

4. juli 1836 - Anna Dorothea Beyer
13. nov. 1837 -
Anna de Rytter Kielland
16. juni 1839 -
Anna de Rytter Kielland 
maj 1841 -
Morten Henrik Kielland

 

Lauritz Kiellands børn med Mette Johanne:

3. juli 1851 - Marie Hiorth Steenstrup - kom til Væggerløse ca. 1900.
26. nov 1852 -
Caspar Kruse Kielland .

7. sept 1854- 15. feb. 1935 - Søren Theodor Munch Bull Kielland, billede herunder
12. jan. 1856 - Jan Kielland
14. marts 1857 -
Dorothea Catharina (Dolly) Wandel Randulf Bull Brandt
14. okt. 1858 -
Johanna Anna Sophie Dorothea Kielland - kaldet Hanna.
21. okt. 1860 -
Henriette Louise Kielland - kom til Væggerløse.

 

 

 

Døtrene Hanna og Henriette, ca. 1865.

 

  

Norsk Missionstidende, udgivet af Lauritz Kielland.                 ABC, trykt hos Lauritz Kielland, Stavanger 1861.              

Lauritz Chr. Kiellands brødre, Gabriel og Caspar

 i venstre spalte.

 

Søren Munch Kielland (1854-1935)

Søn af Mette Johanne og Lauritz Chr. Kielland.

Rejste til Buffalo. Ingeniør, vicekonsul for Norge.

 

 

Forfatter og historiker Ådne Fardal Klev har genudgivet Gustava Kiellands "Erindringer fra mit liv" fra 1882. Den moderniserede og illustrerede udgave er udkommet juni 2013 i anledning af 100året for kvinders stemmeret i Norge. Den fås hos

Sommerdalen Forlag, v/ Ådne Fardal Klev, Fokvelland, 4580 Lyngdal, Norge. fardal.klev@gmail.com, tlf. 0047 92 62 53 07. Pris 348,- Nkr. + porto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustava Kielland var gift med Gabriel Kielland, bror til Lauritz Chr. Kielland.

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

August Brandt (1815-93)

og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

Lauritz Kielland  (1808-61)

og

Mette Johanne Colbjørnsen

Bull Munch 

(1821-1908)

 

 

Søren Munch

(1774-1865)

 og

Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1780-1861)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

Anna Sophie Dorothea Preuss

(1738-1806)

og Caspar Casparsen Kruse

(1725-1776)

med forfædre

 

 

 

Johannes Joachim Brandt

(1741-1800) og

Barbara Elisabeth Clausen

 (1754-1827)

m. familie

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes ...

 

 

Mette Johanne, ca. 1890.En af hendes døtre, Hanna, kalder hende ”en sjælden fin og ædel kvinde, som ved sit lange livs prøvelser blev endnu mere lutret”.

 

 

Rejseselskabet, der tog til Schweiz i 1850.

 

På fotografiet har nogen skrevet numre:

1 yderst th.: Bogtrykker, Lauritz Chr. Kielland

2 yderst tv.: Sognepræst Gabriel Kirsebom Kielland.

3 i midten: Postmester og stortingsmand i Stavanger Casper Kruse Kielland. På trods af deres lidt forskellige efternavne er de tre mænd brødre.

4: Gustava Kielland, Gabriels kone. Kaldet norske kvindeforeningers mor. Har skrevet god erindringsbog.

5: Mette Johanne Kielland, Lauritz’ kone.

 

 

I haven til Væggerløse Præstegård, ca. 1905.

Mette Johanne, Dolly og Provsten.

 

 

Kilder:

Efterladte breve af Hanna Kielland.

Familiens oplysninger i øvrigt.

Gabriel Kiellands Website.

 

 

Denne side er sidst opdateret 17. dec. 2013

Mette Johanne Colbjørnsen Bull og Lauritz  Chr. Kielland, 1850 - i tiden omkring deres bryllup.

 

Mette Johanne og formodentlig barnebarnet Christian, ca. 1892.

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

 

For flere oplysninger om Kielland-slægten henviser jeg til det flotte og kompetente website

af min fjerne, norske slægtning, 

Gabriel Kielland.

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847) og

Jan Kielland (1769-1813)