Søren Rasmussen Munch, Lieutenant under Tordenskjold i Slaget ved Dynekilen f. 1686 d. 1745.

     Akvarel af Anna Diriks (1870-1932). Th.: Johan Storm (1712-1776), sognepræst i Vågå. Billede fra Museet på Lysøen, Norge.    

 

Denne side handler om familierne Munch, Storm og Røring

 

 

Søren Rasmussen Munch (1686-1748) og

Christine Edvardsdatter Røring (nov. 1709 - okt.1784)

4 x tip

 

                           

 

Søren kæmpede på et af Tordenskjolds skibe i søslaget ved Dynekilen

i 1716, hvor Tordenskjold vandt det største slag i Store Nordiske Krig mod svenskerne. Den svenske forsyningsflåde blev ødelagt, hvilket var stærkt medvirkende til, at Karl XII måtte opgive sit forsøg på at erobre Norge. Den sejrende sømand Søren Munch fra Frederiksstad overlevede søslaget. I 1735 blev han kaptajnløjtnant. Foruden at deltage i slaget ved Dynekilen kæmpede han også i angrebet på Göteborgs havn. 

                                                            

                                                                                       

                          Slaget ved Dynekilen

I den anerkendte slægtsforsker, Axel Kiellands bog fra 1897,                   

"Familien Kielland med dens kognatiske ascendents", kaldes Søren Rasmussen Munch for Søren Lauritzen Munch.

Dette må bero på en fejltagelse. 

 

Den tapre sømand var gift to gange: 1. gang i 1716 med Johanne (Juliane?) Guttormsdatter Meng, død 1729 i Frederiksstad. Gift 2. gang den 11. dec. 1732 i Gjerdum med Christine Røring (1709-84). Christine blev døbt 12. nov. 1709 i Kristiania, begravet 11. okt. 1784 i Kristiania. Efter Sørens død gift med præst Ole Bagger Thomasen Praem (1721-99). Søren havde allerede to børn fra første ægteskab, og han og Christine fik efter sigende i familien Kielland-Brandt syv børn sammen. Hun var datter af Edvard Pedersen Røring (1675-1731) fra Ålborg og Gidske Eriksdatter Leth (1682-1727).

                                                                                                                                                                                                     

Sørens børn af 1. ægteskab:                                                                   

 1. Margrethe Munch, f. 1718.
 2. Rachel Christine Munch, f. 1723.                                                          

Kendte børn af 2. ægteskab:

 1. Johanne Edvardine Munch. f. 1733,
 2. Gidsken Munch, f. 1736, død som spæd.
 3. Edvard Munch, 1738-1793, jurist. 3 x tip.
 4. Peter Sørensen Munch, 1740-1802, f. i Kristiania (Olso), kapellan i Ringebu, 1787 sognepræst i Vågå og Land til sin død. Har et fint eftermæle som en dygtig præst og god mand. Billeder. Gift m. Christine Sofie Storm (1746-1825), datter af Johan Storm, se nedenfor.

To sønner:

  • Johan Storm Munch (1778-1832), biskop i Kristiansand,

                gift med Else Petronelle Andreasdatter Hofgaard (1790-1879), billeder.

  • Edvard Munch (1780-1847), provst, 1839 udnævnt til hofprædikant, billedeOmtales af sin familie som "en fin, beleven, kundskabsrig mand, der talte flydende fransk og tysk, havde et udmærket bibliotek, tillige var meget musikalsk og spillede meget godt på fløjte". Fik 11 børn, heriblandt sprogforskeren P.A. Munch. Farfar til maleren Edvard Munch (1863-1944).

   

    5.  Catharine Munch

 

 

Præsten Peter Sørensen Munch og hustru Christine Sofie Storm. Malerier af Peder Aadnes.

 

   

 Børn af Peter Sørensen Munch: Fra venstre: biskop Johan Storm Munch med hustru

 Else Petronelle Munch (på skødet: Helga Munch (1868-1913)). Th. provst Edvard Munch.

 Billeder fra Det Kgl. Bibliotek.

 

 

Edvard Pedersen Røring (1675-1731) og

Gidske Eriksdatter Leth (1682-1727)

5 x tip

 

 

Edvard Røring var sorenskriver i Romerike og Odalen, dvs. dommerfuldmægtig i disse landdistrikter i Norge. Han blev født i Ålborg som søn af Peter Pettersen Røring (6 x tip, døbt i Budolfi Kirke 30. maj 1633, død 1. maj 1712 i Gjedum, Akershus, Norge) og Bente (Berete) Pedersdatter (6 x tip, f. 1642 på Thorshauggård, Gjerdum, Romerike, Akershus, Norge, begravet 7. marts 1724 i Gjerdum). Moderen Bente var alvorligt syg i 1712, samme år som faderen døde. 

 

Gidske blev døbt 1. okt. 1682 i Kristiania, begravet 3. feb. 1727 i Thorshaug, Gjerdum, Ahershus fylke. Hun var datter af 6 x tip, Erik Berntssøn, født efter 1640, død 7. januar 1629 i Norge. Hattemager i Kristiania (Oslo). Gift 12. november 1673 med Kirsten Clausdatter Leth, f. 25. marts 1648 i Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge. Ukendt dødstidspunkt. Gidske havde en storesøster, Karen Eriksdatter Leth, f. 1674.


Edvard og Gidske havde 6 børn:

 1. Erik Røring10. juni 1708 , død 16. aug. 1789, søgnepræst på Verøy, provst i Romsdal. Gift med Hanna Dorothea Smidt.
 2. Christine (se ovenfor), oktober 1709 død nov. 1784
 3. Anna Dorothea Røring, f. 1710. Død 31.12.1772. Gift med regimentskvartermester Colbjørn Jacobsen, hvis faster var præstekonen og krigsheltinden Anna Colbjørnsdatter (ca.1677-23.7.1736).

 4. Karen Edvardsdatter Røring, døbt 8. april 1716. Død 9. april 1789. Gift med Frantz Wilhelm Rieck.

 5. Ingeborg Birgitta Røring, f. 1718. (se nedenfor). Død 1760. Gift med Johan Storm. Præst i Vågå.

 6. Gidsken Edvardine Røring, f. 1724.

 

 

Ingeborg Birgitte Røring (f.1718) og

Johan Storm (1712-76) 

4 x tip

 

 

 

Johan var søn af en smed i Oslo, og ægteskabet med Ingeborg var hans andet ud af tre ægteskaber. Da Johan med sin hustru Ingeborg overtog præstekaldet i Vågå i 1745, viste det sig, at præstegården fra 1698 var meget forfalden. Ved synsforretningen blev det bestemt, at sognebørnene skulle bekoste den omfattende renovering, men det ser ud til, at Johan Storm selv har betalt udgifterne.

Johan var meget afholdt og ”var en af de bedste præster, Vågå har haft. En rettænkende og retvis mand, der gjorde alvor af at bære omsorg for sine sognebørn”, siger folkemindesamleren Ivar Kleiven.

 

 

Johan Storm

 

Til højre ses præstegården i Vågå (Gudbrandsdalen) fra 1698, nu bevaret på Maihaugen frilandsmuseum. Hvert rum i huset havde sin egen funktion: stue, soverum, køkken, arbejdsværelse – meget moderne. På husets bagside var der køkkenindgang for tjenestefolkene, og Johan Storms arbejdsværelse havde egen indgang for folk med ærinde til præsten. I præstegården voksede Ingeborg og Johans datter Gidsken op med sin søster Christine (billede ovenfor).

 

 

Præsten Johan Storm (4 x tip) fik blandt andre børn den kendte digter og skolemand

Edvard Storm (1749-1794). Storm lavede en værdifuld oversigt over norske dialekter

og digtede selv på det specielle mål, man talte i Vågå. Han var uddannet i København

og endte med at bosætte sig der. Storm digtede mange viser, og fra 1786-88 blev

der udgivet 17 viser i særtryk. En af dem er den såkaldte Zinklar-vise, der blev sunget

på den melodi, Kuhlau senere brugte i menuetten af Elverhøj. Storm blev venner med bl.a.

Knud Lyhne Rahbek, og de var med i dannelsen af ”Selskabet for Efterslægten”, der gik

imod den ekstremt autoritære indlæringsform i skolerne, hvor lærdommen bogstavelig talt

blev banket ind i børnene. I 1787 åbnede Efterslægtens Skole i København med Edvard

Storm som den reformvenlige leder. Oplysningstidens tanker havde fået fodfæste til gavn

for børn og unge.En af hans elever der var Adam Oehlenschläger. I 1790 var han indbudt

til at være med i en salmebogskommission til udfærdigelse af en ny salmebog. I det år han

døde nåede han lige at blive en af direktørerne for Det Kgl. Teater i København. Edvard

Storm var bror til 3 x tipoldemor Gidsken Storm, gift Bull.

 

 

Søstrene Christine og Ingeborg blev pudsigt nok gennem hver sin gren af familien begge to oldemødre til Mette Johanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

Søren Munch (1774-1865) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1780-1861)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edvard Munch

(1738-1793)

og Petronelle Helene Krefting

(1746-1810)

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulff Bull (1716-1763)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættelse følger ...                        

 

 

 

3. vers af "Kong Kristian stod ved højen mast" handler om de søslag, Søren Munch deltog i under Tordenskjolds ledelse:

 

O, Nordhav! glimt af Wessel brød
din mørke sky!
Da ty'de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.
Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
Fra Danmark lyner Tordenskjold.
Hver give sig i himlens vold,
hver give sig i himlens vold, og fly!

 

Søren Rasmussen Munch

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder bl.a.:

Erik Berntsens slektssider på nettet.

Familiens oplysninger i øvrigt.

Maihaugen Frilandsmuseum.

Norsk Wikipedia om maleren Edvard Munchs slægt.

"Slekten Krefting og dens forgreninger i Norge og utlandet", udarbejdet af Reidar Krefting, Oslo, 1936-1945. Omredigeret og ajourført 1960-63.

Slægtstavle over præstefamilien Dahler/Lange og dens rødder i 8 generationer, udarbejdet af Peter Michaelsen 2013 (om Røring).

Det Kgl. Biblioteks potrætregistrant.

Helligåndskirkens kirkebog, Kbh.

Billeder fra norsk hjemmeside home.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuen i Vågå Præstegård fra 1745, bådeJohan Storms og hans datter Christines og hendes mand, præsten Peter Munchs hjem.  Bordet står midt på gulvet, så tjenestefolkene kunne servere frit ved hver enkelt kuvert. Huset har også et clavicord, et populært musikinstrument i de højere sociale lag i 1700-tallet. De håndmalede tapeter er hollandske ligesom porcelæns-kakkelovnen.

Se flere billeder af præstegården på siden om Johans Storms datter Gidsken.

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Edvard Storm.

 

 

 

 

Denne side er oprettet 1. nov. 2011

Opdateret 8. marts 2013.

Opdateret 14. marts 2014.

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Familierne Munch,

Røring

og Storm

Familien Krefting

(ikke skrevet endnu)