Ole Bornemann Bull

(1747-1810) 

og 

Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

 

3 x tip

 

            

 

 Ole Bornemann Bull var kirurg og apoteker i   

 Bergen. Han og hans kone repræsenterede det

 højere borgerskab i byen. Familien var

 veluddannet og stærkt interesseret i kunst og

 musik og blev toneangivende i Bergens kulturliv.

 Ole Bornemann Bull var desuden medstifter af 

 Bergens Museum. 

      

Gidsken Storm, gift Bull. Maleri på Valestrand af ukendt

kunstner. Billede fra Knut Hendriksen.

 

 

 

Ole Bornemann Bull blev født 14. februar 1747 i på gården Rein i Byafossen nord for Trondheim i Norge og døde 3. december 1810 i Bergen. Han var søn af Jørgen Andreas Bull (1703-64) og Dorothea Catharina Wandall Randulff Bull (1716-63). Mellemnavnet Bornemann var en cadeau til den højt respekterede biskop Oluf Bornemann (1683-1747). Ole giftede sig den 23. september 1779 i Vågå med Gidsken Storm, datter af Johan Storm (1712-76) og  Ingeborg Birgitte Røring (f. ca. 1720). Hun blev født i Vågå præstegård 1753 og døde d. 10. november 1833 i Bergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Her i Gidskens fødehjem, Vågå Præstegård i Gudbrandsdalen, stod brylluppet d. 23. september 1779.

Huset blev  i 1904 flyttet til Maihaugen Frilandsmuseum, fra hvis website billederne kommer. Gården hedder Ullinsvin

og er nævnt allerede i 1354. Hele præstegårdskomplekset består af ca. 20 større og mindre huse og skure og haver.

 

 

Familien boede i embedsboligen oven over apoteket. Svaneapoteket er det ældste apotek i Norge med bevilling 1595 fra Christian IV. Apoteket havde reelt  fungeret siden 1588. Da der i 1705 kom endnu et apotek i Bergen, blev det første apotek døbt "Svaneapoteket" og det nye  "Løveapoteket".

 

Ole Bornemann Bull købte Svaneapoteket i 1795 og overtog formelt dets drift d. 26. august 1796. Han var apoteker til sin død i 1810, hvorefter hans søn, Johan Storm Bull (1787-1838), overtog stillingen d. 8. februar 1811. Han fortsatte også til sin død.

 

I lejligheden over apoteket gik det livligt til. Det fortælles, at Gidsken ofte sang folkeviser og fortalte eventyr for sine børn og børnebørn. Familien  var musik- og teaterinteresseret, og børnene samlede som voksne - stadig på Svaneapotekets førstesal - mange venner fra Det Dramatiske Selskab og Det Harmoniske Selskabs Kor.

 

 

Strandgade med Svaneapoteket i Bergen. Apoteket  ligger nede ad gaden

som det tredje hus på venstre hånd med den store trappesten.

 

 

Tv.: Ole Bornemann Bulls kaffekop med monogram.

Fra Bergens Museum.

 

 

Th.: Svaneapoteket i Bergen, opført efter bybranden 1756, her tegnet i 1848 af arkitekt Georg Andreas Bull, sønnesøn af Ole Bornemann Bull og Gidsken Storm. Der var embedsbolig på 1. sal. Datteren Dorothea Catharina fødtes her.

 

 

Når familien holdt fri, gik turen til det smukke Valestrand på Osterøy, 3 mil nord for Bergen.

Ole Bornemann Bull havde arvet gården i 1808 efter sin tante, gift Schwarzkopf.

Gården var en gammel fogedgård,hvor forbrydere var blevet henrettet. Traditionen fortæller

også, at bønderne der på egnen havde druknet to fogeder i fjorden, fordi de havde opkrævet

for meget skat og puttet den i egne lommer. Gården Valestrand bestod af en hovedbygning

og en lang række smågårde og husmandssteder. Der var paradisisk dejligt, og børn og

børnebørn elskede at komme der.

 

 

            

Hovedbygningen på Valestrand, udsnit af akvarel af Eduard Bull (sønnesøn).            Udsigt over Valestrand, formodentlig 1860'erne.

                                                                                                                                                       Herunder: Valestrandsfossen, ca. 1869.

                                                                                                                                                            

 

 

Valestrands hovedbygning var 28 m lang med hvidmalet

facade og to grønmalede døre.

Indretningen var enkel nyklassicisme fra omkring 1800

med dobbelte døre ind til salen, hvor der hang malerier

af  Karl XII og af Frederik IV til hest foruden af

Moses i sivene. Gården lå med udsigt over fjorden,

elven og de skovklædte højdedrag.

 

Hver sommer så man bryllupsoptog komme

forbi huset med musik  i spidsen på vej til Hamre Kirke.

 

 

 

 

Ejendommen Valestrand omfattede også den gård, der kaldtes Loftås Gård.

Den blev enken Gidsken Bull i 1812 nødt til at overlade vinhandler I.M Krohn

i Bergen til gengæld for ubetalte regninger.

Om det var det gæstfrie apotekerhjems storforbrug af vine eller apotekets

behov for alkohol, der gav de ubetalelige regninger hos vinhandleren, må stå

hen i det uvisse...

 

 

Børn af Gidsken og Ole B. Bull:

  1. Johanna Magdalena Bull (1780-1866), gift 27/12 1801 med Peter Blix Andersen Heiberg.
  2. Jørgen Andreas Bull (1783-1796).
  3. Ingeborg Birgitte Røring Bull (1785-1789). Opkaldt efter sin mormor.
  4. Johan Storm Bull (1787-1838), gift 23/10 1809 med Anna Dorothea Borse Geelmuynden. Apoteker. Opkaldt efter sin morfar.   Forældre til bl.a. den verdensberømte violinvirtuos Ole Bull. (Billede).
  5. Ingeborg Birgitte Røring Bull (1789-1793). Opkaldt efter sin mormor.
  6. Michael Schwartzkopf Bull (1791-?), gift 29/5 1819 med Marie Elisabeth Reichborn.
  7. Mette Johanne Colbjørnsen Bull (f. 1794).
  8. Karen Margrethe Randulf Bull (1791-1796).
  9. Eduardine Andrea Bull (f. 1798).

 

 

Ved folketællingen i Bergen 1801 havde familien 8 tjenestefolk.

                                           

 

 

 

 

 

Parti fra stue på Valestrand, Ole Bulls villa,

nu ejet af forfatteren, tipoldebarnet Knut Hendriksen.

Det øverste billede på væggen forestiller

tiptiptip-oldemor Gidsken Storm Bull.

Det ses i stor størrelse øverst på denne side.

 

 

 

 

                          

 

Se mere

 

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

Forside

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

Søren Munch (1774-1865)

og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1781-1861)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847)

og Jan Kielland (1769-1813)

 

 

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættelse følger ...

 

 

 

 

Dør til stue på Valestrand.

 

 

Johan Storm Bull,

apoteker, søn af Ole og Gidsken, bror til min 2 x tipoldemor og far til violinisten og komponisten Ole Bull. Johan overtog Valestrand efter sine forældre.

 

 

Ole Bull, violinisten, købte Valestrand i 1858 af sin mor og byggede et fantasifuldt og moderne hus med fantastisk interiør.

Ole Bull var fætter til min tipoldemor Mette Johanne Colbjørnsen Bull Kielland.

 

Ole Bull havde tre bemærkelsesværdig brødre:

 

Eduard Bull (1814-1907), der blev en fin musiker og ofte akkompagnerede sin berømte bror Ole på klaver. Dygtig amatørmaler. 

Georg Andreas Bull (1829-1917), der blev en fremtrædende arkitekt.  Knud Bull (1811-1889), der var kunstmaler. Da det gik småt med pengene, forsøgte han sig som falskmøntner i London, blev opdaget og idømt evig forvisning fra England, 14 års fængsel og deportation til Australien. Skandalen var stor, men blev dysset ned i Norge. Senere begyndte han at male igen, men blev farveblind.

 

English version

 

 

Kilder:

Knut Hendriksen, forfatter, tipoldebarn af Ole Bull, ejer af Valestrand: bogen Ole Bull (div. tekst og billeder), samt samtale.

 

Website: Geocoaching om Svaneapoteket i Bergen.

 

websted: geni.com.

engelstedjonasen.net, websted af

 

Per Axel Engelsted Jonasen.

 

Websted: Horsens Svanerne og Wensell.

 

 

Denne side er oprettet  

24. januar 2012.

 

Opdateret 29. dec. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden

      

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulff Bull (1716-1763)

Johan Randulff (1681-1735) og Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed

(1692-1720)

Anders Henriksen Bull (1663-1735) og

Birgitte Rasmusdatter Rossing (1659-1704)

Niels Enevoldsen Randulff

(1630-1711) og Dorothea Catharina Wandall Randulff

(1660-1707)

Niels Smed (1655-1716)

og Magdalene Fleischer

(f. ca. 1660)