Jørgen Andreas Bull og hustru Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull. Billeder fra Museet på Lysøen, Norge.

Museumsinspektør Berit Høgheim har personligt haft 4 x tipoldemor ude i solen for at fotografere maleriet til bogen

"Silhuetter af en Slægt". Jørgen Andreas Bull har hun venligst indscannet fra bogen Slekten Bull fra Trøndelag” af C. S. Schilbred.

 

 

Jørgen Andreas Bull (1703 - 8. oktober 1764)  og 

Dorothea Catharina Wandal Randulf  (1716 - juli 1763)

 

Jørgen Bull var kaptajn i Nordenfjeldske Skiløberkompagni (soldater på ski).

Han og hans hustru boede på gården Rein i Stod sogn, nær Trondheim i Nordnorge

4 x tipoldeforældre.

 

 

Løjtnant, senere kaptajn, Jørgen Andreas Bull kom til gården Rein i Byafossen nord for Trondheim i begyndelsen af 1740'erne og stiftede familie her. I 1757 solgte han Rein, og familien flyttede til gården Gaustad på Byneset nær Trondheim.

 

Omkring 1760 blev han udkommanderet til krigen i Holsten og kom syg tilbage i 1763. En stor del af tropperne marcherede hjem i vinterføre gennem Gudbrandsdalen i foråret 1763 . Bull, der var chef for Stadsbygdens Kompagni, beordrede pr. brev fogeden Colstrup til at sætte en del soldater over med båd fra Børsøra ved Trondheimsfjorden længere nordpå. Men Colstrup gad ikke ordne den ting og tog istedet selv en smuttur til Christiania (Olso) uden tilladelse fra sin overordnede. Han har formodentlig overhalet de marcherende soldater på vej nordover, bekvemt siddende i sin spidsslæde gennem Gudbrandsdalen.

 

Jørgen Bull var fadder til et barn hjemme i sognet i 19. juni 1763, og vi kan heraf konkludere, at han er nået hjem fra krigen, før Dorothea Cattharina døde og blev begravet 8. juli 1763, 47 år gammel. 

 

 

Jørgen Bull og Dorothea Catharina har haft et temmelig flot indrettet hjem. Det vides, fordi en ågerkarl og pengeudlåner, ingen anden end fogeden Colstrup, købte Bulls smukke møblement på Gaustad og anbragte det i storstuen på Storfosna, en gård han havde købt for folks skattepenge! (Hele hans pengeudlånsvirksomhed foregik efter sigende med folks skattepenge!) Et pragtfuldt spejl og nogle lampetter med glasskærm derfra blev senere solgt til sorenskriver von Hadelen på gården Eide i Stjørna i 1773. Sorenskriver von Hadelens søster var gift med en Anders Bull, og nogle norske slægtsforskere mener, at det var den vej rundt, at dele af Jørgen Bulls fine indbo kom tilbage til familien igen.

Der lader til at have været økonomiske problemer, og det er muligvis derfor, Bull vendte tilbage til Rein.

 

I "Bynesbogen" (en bog om lokalhistorie fra Byneset) fra 2003 står der, at Jørgen Andreas Bull købte Gaustad for 500 daler af Dorthea Willer i 1757 og solgte den igen i 1764 til Iver Halstensen for 700 daler. Bull tjente altså lidt på salget og kom fra Gaustad med skindet på næsen, da han flyttede tilbage til Rein, hvor han døde 8. oktober 1764.

Bulls død nævnes i visse norske slægtsbøger,men ingen har endnu kunnet finde dødsfaldet i nogen norsk kirkebog. Det kan ikke udelukkes, at en præst har sløset lidt med at skrive det hele op.

 

 

Dorothea Catharina og Jørgen Bull fik 9 børn. Her er et par af dem:

  • Johan Randulf Bull (29/4 1749 - 28/2 1829), gift 19/4 1782 med Mette Johanne Colbjørnsen. Jurist i højesteret. (Billede).
  • Johan Lauesen Bull (1751-1817), magistratspræsident i Christiania (Olso)
  • Claus Wilhelm Koren (f. 1761)

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudbrandsdalen med sne.

Byneset-halvøen vest for Trondheim.

 

 

 

 

 

                          

 

Se mere

 

Efternavneliste

Sideindex

Ukendte fotografier

Forside

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

Søren Munch (1774-1865)

og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1781-1861)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847)

og Jan Kielland (1769-1813)

 

 

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIlder:

geni.com.

engelstedjonasen.net, websted af Per Axel Engelsted Jonasen.

Websted: Horsens Svenerne og Wensell.

Norsk Biografisk Leksikon.

Store Norske Leksikon.

Diskussion på norsk slægtsforsker website.

Artikel i Weekendavisen 8.-14. januar 1993 af Marie-Louise Paludan.

 

 

Johan Randulf Bull (1749-1829), jurist ved Højesteret. Søn af Jørgen Andreas Bull og Dorothea Catharina Wandal Randulf. Ven med digteren Joh. Herman Wessel og spillede Mads i Wessels skuespil "Kærlighed uden Strømper", 1772. Gift med Mette Johanne Colbjørnsen fra Sørum.

 

 

Denne side er oprettet  

22. januar 2012 

 

Mange af oplysningerne er nye i fht bogen "Silhuetter af en Slægt".

 

 

Til forsiden

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1716-1763)

Johan Randulff (1681-1735) og Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed

(1692-1720)

Anders Henriksen Bull (1663-1735) og

Birgitte Rasmusdatter Rossing (1659-1704)

Niels Enevoldsen Randulff

(1630-1711) og Dorothea Catharina Wandall Randulff

(1660-1707)

Niels Smed (1655-1716)

og Magdalene Fleischer

(f. ca. 1660)

 

Slægtens 4 kvinder

med samme navn:

 

 6 x tip:

Dorothea Catharina Wandall Randulf

(1660-1707)

 

              4 x tip:

 Dorothea Catharina Wandall 

 Randulf Bull

 (1716-1763)

 

 

2 x tip:

Dorothea Catharina Wandall Randulf Bull

(1781-1861)

 

 

               Oldemor:

 Dorothea Catharina Wandall   

 Randulf Bull Kielland Brandt

 (1857-1917)