Barnesilhuet af Andreas Ludvig, ca. 1821.

Det eneste, kendte billede af ham.

I denne smukke ejendom med marmorgulve og stuklofter på Heerengracht 507 i Amsterdam boede Andreas Ludvig Brandt. Foto fra forlaget Meulenhoff Publishers, der nu ejer bygningen.

              

Denne side handler om

Andreas Ludvig Brandt

(1820-1882),

 grosserer og dansk konsul

i Amsterdam.

Gift med en rig hollænderinde.

Tilbage 

til de andre

Brandt-søskende

Ven med H.C. Andersen.

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

 

Andreas Ludvig Brandt og

Deborah Petronella Brandt, f. van Eeghen

 

 

Brødrene Andreas Ludvig og Georg Brandt samt deres børn kendte H.C. Andersen, som de i 1866 og 1868 var vært for i hver deres hjem i Holland. Der findes en del breve mellem H.C. Andersen og brødrene Brandt. I Amsterdam mødte Brandt-brødrene tidens fremtrædende personligheder, bl.a. komponisten og dirigenten Verhulst og digteren Ten Kate. De gik til den verdensberømte, danske komponist og dirigent Niels W. Gades koncerter og havde lånt noder af dansk musiklivs "grand old man", I.P.E. Hartmann. Andreas Ludvig holdt fine middage i sit rige hjem.

 

 

 

Andreas Ludvig Brandt blev født i København 6. aug. 1820 og døde 31. maj 1882 i Velp, Gelderland, Holland. Gift d. 9. maj 1844 i Amsterdam med Deborah Petronella Brandt (f. van Eeghen), født 19. dec. 1822 i Amsterdam, død  9. juli 1897 i Velp, Holland.

De fik 2 børn: 1 datter: Deborah Elisabeth Brandt, født i Amsterdam. og 1 søn: Andreas Hegelund Brandt (1846-1913), se nederst på denne side.

 

I året for sin fars død 1840, står Andreas Ludvig i folketællingen for Strandgade 45, Christianshavn, 20 år  og ugift. Han rejser altså til Holland mellem 1840 og 44 og slår sig ned i Amsterdam og virker her som grosserer og senere dansk konsul i Holland indtil sin død. Han er medejer af firmaet Eberling & Brandt. Qua sin position som dansk konsul mødte han tidens mest fremtrædende personligheder. I 1866 var han vært for H. C. Andersen i godt en måned fra 10. februar til 14. marts.

 

Andreas Ludvigs bror, Georg Brandt, boede også i Amsterdam og var også købmand

eller grosserer. Efter Andreas Ludvigs død i 1882 bliver Georg dansk konsul.

 

 

 

 

            HCA i brev til Robert Watt:

 

                                          Amsterdam den 17. Februar 1866

 

Kjære Ven!

(...) Jeg er nu i Amsterdam, boer hos en velhavende, vel anseet og høist elskværdig Landsmand, der har det rigt og hyggeligt og jeg har den deilige Fornemmelse at jeg er en velkommen Gjest; at boe saaledes og have det saaledes, er en Lykke og den er, forunderligt nok, tidt forundt mig. Af Alt hvad jeg endnu har seet i Amsterdam, er det den zoologiske Have, som meest har interesseret mig, den er vistnok den betydeligste i Europa. (...)

Mine Skrifter ere meget kjendte i Holland, jeg finder den hjerteligste Modtagelse og er i et lykkeligt velsignet Hjem; glæder De mig her med Brev da er Adressen: Mynher

A. L. Brandt, 507 Heerengracht by de Haidenstraat, Amsterdam. Hils vore fælles Venner!  (...)

hjerteligt H. C. Andersen.

 

 

Andreas Ludvig Brandt havde taget H.C. Andersen med i Amsterdams zoologiske Have d.13.2. 1866.

 

 

 

 

Andreas Ludvigs svigerforældre boede et par huse længere henne ad gaden, i Heerengracht 462.

Her ses familien van Eeghens handelshus og bolig. Huset ser sådan ud endnu i dag og ejes fortsat af fam. van Eeghen.

Foto fra Amsterdam Stadsarkiv, 1850.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Andersen skriver om Andreas Ludvig Brandt

 

i Mit Livs Eventyr, 1866:

 

 

I Amsterdam har jeg to velstående, fortræffelige landsmænd, brødrene

 

Brandt. Jeg fik fra hver af dem en hjertelig skrivelse med det venlige

 

tilbud at bo og blive hos den ældste af brødrene, der er gift, og som jeg

 

kom til at erkende, med een af de ædleste, mest veltænkende

 

hollænderinder. (...)

 

På banegården i Amsterdam modtog mig brødrene Brandt og førte mig til

 

mit nye hjem hos den ældste af brødrene. Det var et stort smukt hus med

 

have og træer udenfor mod kanalen i Heerengracht bij de Huidenstraat, i

 

den pynteligste del af byen. Som en gammel ven blev jeg modtaget af

 

mennesker, jeg så første gang. Fruen og sønnen i huset talte fortræffeligt

 

dansk, de gjorde begge et godt indtryk på mig, husherren selv er fuld af

 

livlighed, opmærksomhed. (...)

 

 

  

Heerengracht 507, Amsterdam, hvor Andreas Ludvig Brandt boede. Fotos: KKB 2013.

Kanalbilledet: huset ligger til venstre. Huset ejes nu af et bogforlag.

 

 

Heerengracht 507. Husets bagside. I den engang så skønne have drak H.C. Andersen the med familien Brandt.

Parti af hovedtrappen, i dag noget af det eneste oprindelige i bygningen. Fotos: KKB 2013.

                  

 

H.C. Andersen skriver videre om Andreas Ludvig Brandts hjem i et brev til

 

grveinde Thyra Frijs-Frijsenborg, Amsterdam den 17. febr. 1866:

 

 

(...) I Amsterdam blev jeg på banegården modtagen af brødrene Brandt, begge

 

danske mænd og, som det synes, ganske velhavende købmænd; hos den ældste

 

bor jeg, han er gift med en af de rigeste piger her i byen, og jeg må tilføje, en af

 

de elskværdigste, mest kvindelige, rigtigt hjertensgode mødre, jeg kender. Her er

 

hyggeligt, rigt og godt; de tale alle dansk, og jeg har en fornemmelse af, at jeg er

 

en velkommen gæst. (...)

 

 

 

15. marts 1866 fra Andreas Ludv. Brandt til H.C. Andersen

 

"Herr Professor Hans Christian Andersen til Erindring om opholdet i Holland i Febr.

 

og Marts 1866. Deres hengivne Andreas Ludvig Brandt.

 

2det Brev til de Corinthier 5 Cap. 1 Vers. Thi vi vide, at dersom vor Hyttes jordiske

 

Huus nedbrydes, saa have vi en Bygning af Gud, et Huus som ikke er gjordt med

 

Hænder, evigt i Himlene."

 

 

 Tirsdag d. 7.januar 1868: HCA-Dagbog: 

 

"Brev fra A. L. Brandt i Amsterdam at Ten-Cate vilde udgive mine Digte paa

 

Hollandsk."

 

 

 

Til Henriette Collin skriver HCA fra Amsterdam, 2. maj 1868:

 

(...) Middagen tilbragtes hos den ældre Brandt; det var et rigt måltid, champagnen

 

knaldede, et par venner kom til aften; (...)

 

 

               

                  Kanal-gaden Heerengracht, hvor Andreas Ludvig boede, malet i 1850.

                  Akvarel fra Ansterdam Stadsarkiv.

 

 

               

 

 

Brev fra dirigenten J.J.H. Verhulst til J.P.E. Hartmann,

 

Amsterdam 27/2 1880:

 

Meget ærede mester!

 

I går aftes fik jeg fra Herr Brandt Deres kantate og Forårssang – da jeg tror, begge

 

værker længe har været i Herr Brandts hænder, skynder jeg mig at meddele Dem, at

 

jeg nu har fået dem. (…)

 

(Kantate = ”Kantate ved Universitetets Jubelfest Juni 1879”. Forårssang = ”Foraarssang

 

 op. 70", komp. 1871 for blandet kor og orkester).

 

Andreas Ludvig har altså ligget inde med noderne i længere tid!

 

 

 

H.C. Andersen Centret gengiver et brev, sendt  fra "Rolighed" ved Kalkbrænderiet 23 Juli

 

1871 af HCA til Andreas Ludvig Brandt.  Den unge, talentfulde maler Pietro Krohn agerer

 

postbud. Krohn ingen kender i Holland, og Andersen anbefaler ham til Brandt, dvs. han

 

beder Brandt hjælpe Krohn. Pietro Krohn er mest kendt som den, der lavede de fine

 

illustrationer til børnebogen "Peters Jul".

 

 

 

 

I nedenstående brev til komponisten Niels W. Gades hustru,

 

Mathilde Gade, f. Stæger, citerer H.C. Andersen et begejstret brev,

 

han har fået fra Andreas Ludvig Brandt:

 

 

Kjøbenhavn den 23 Nov 1872

 

(Søndag, Kl. Eet paa Dagen)

Kjære Fru Gade.

 

I dette Øieblik fik jeg et fornøieligt Brev fra vor danske Konsul i Amsterdam, Hr.

 

Brandt, det var opfyldt af Henrykkelse og Glæde over Gade; min første Tanke var det

 

maa Fru Gade og hendes Forældre læse (...) Brandt skriver om Gade: - "den Hyldst han

 

faaer er storartet, man strækker Armene ud mod ham og der blæser Fanfare og han

 

hilser jovial, venligt og hjerteligt, rigtigt paa Dansk". - "VerHulst gav et Diplom til Gade

 

som Æresmedlem af Musikforeningen Cecilia tillige med en stor Guldmynt til Erindring

 

om Gades Besøg i Holland! Ved "at gjøre Bekjendtskab med Deres elskværdige

 

Personlighed kjære "Hr Gade," sagde VerHulst, have vi lært at De er som Deres

 

Musik, reen, naturlig og fordringsløs! modtag dette Beviis paa vor Hengivenhed!" idet

 

han overrakte ham Medaillen. Gade smilede med sit kjønne, aabne ærlige Ansigt og var

 

bevæget over saamegen Sympati. "Længe leve den danske Komponist Gade! og et

 

stormende Hurra brød løs med Fanfare og Klappen i Hænderne. Jeg har havt meer

 

Glæde deraf end om det havde været mig selv det gjaldt, thi han fortjener denne

 

Hyldest. Det kjære gamle Danmark er lille i Omfang, men stort ved Sine Sønner!" - -

 

Det er meddelelsen om Gade; saaledes som jeg har den i dette Øieblik fra Konsul

 

Brandt. (...)

 

Deres meget

 

hengivne

 

H. C. Andersen

 

 

Tekst fra H.C. Andersen Centret /  Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 115-17)

Originalbrevets placering: Det kongelige bibliotek - håndskriftafdelingens brevbase NKS 1716 2°

 

 

 

 

 

Andreas Ludvig Brandt havde to børn:

 

Dattteren Deborah Elisabeth, befinder sig ikke i huset, da H.C. Andersen besøger familien i 1866.

 

Årsagen til hendes fravær kan enten skyldes død eller ægteskab/flytning.

 

 

 

Sønnen var:

 

 

Andreas Hegelund Brandt (28/10 1846 - 13/5 1913):

 

 

- Født i Amsterdam, borgmester i Arnhem (Rheden?), død i Velp. 
 
Gift 21. nov. 1872 i Rotterdam med Emilie Marie Dorothee Brandt, f. Labouchere 
 
(f. 2. marts 1848 i Rotterdam, d. 9. feb.1936 i Roozendaal, Gelderland). 
 
Stod på venskablig fod med H. C. Andersen.

 

 

Brev den 12. marts 1866 fra Andreas Hegelund Brandt til H.C. Andersen:

 

 

Til Danmarks største Mand

 

Som trøster de Bedrøvede

 

Som jubler med de Glade

 

Som med hver Livets Alder

 

Tænker, taler, føler, elsker

 

Hvis "unge Ven" at blive kald't

 

er mig den største Ære.

 

Amsterdam 12 Marts 1866 

 

Andreas Hegelund Brandt.

 

 

Tekst fra H.C. Andersen Cetret / Solveig Brunholm

Facsimileudgave(r) af brevet: H.C. Andersens Hus

 

 

 

 

Andreas Hegelund Brandt og hustruen Emilie fik disse børn i flg. hollandsk website:

 

Louis Ernst Brandt (21/10 1873 i Zoetherwoude, Holland, d. 23/1 1939 i Johannesburg, Sydafrika), kirkeleder og -reformator i Sydafrika, gift 1902 med Johanna Brandt, f. van Warmelo, sygeplejerske i Sydafrika under Boerkrigen, spion på boernes side, skrev om forhold i koncentrationslejre. Billede.

 

Francois Antoine Brandt (29/12 1874 i Zoetherwoude, Holland, d. 4. juli 1949 i Naarden, Holland), g. m. Juliana. Sportsmand, roer, vandt guld i Olympiaden i Paris 1900. Billede.

 

Henri Samuel Brandt (f. 18/5 1877 i Zoeterwoude, Holland, d. 18/5 1938 i Havana, Cuba), g. m. Graziella Brandt.

 

Alfred James Brandt (2/7 1879 i Zoederwoude, Holland, d. 19/8 1971 i Driebergen, Utrecht, Holland), g. m. Johanna Brandt.

 

Deborah Maria Brandt (16/4 1881 i Zoetherwoude, Holland, d. 17/12 1968 i velp, Holland), g. m. Jacobus Wouters.

 

Georg Frithjof Brandt (22/12 1882 i Rheden, Holland, d. 11/3 1963 i Durban, KwaZulu-Natal, Sydafrika), g. m. Vivien Brandt. 

 

Henrietta Cesarine Brandt (f. 16/12 1889 i Velp, Holland, d. 29/5 1971), kaldet Babs. Gift 1918 med Harald van Heel, direktør i handel med råstoffer (olie, gummi mv.), modstandsmand i 2. Verdenskrig.

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

Til forsiden

 

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

 

August Brandt (1815-93) og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebekka Werlauf

(1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Werlauf (1746-86) og

Wilhelmine Frederikke Wirth

(1747-1804)

 

 

 

 

 

 

Kilder:

 

H.C. Andersen Centret (breve).

www.andersen.sdu.dk/brevbase

 

Kirkebøger for Vor Frelser, Sct. Petri og Trinitatis sogne.

 

Kirsten Stallknecht: Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands og kvindelinje efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht, udg. 2006.

 

Fund og Forskning, Bind 18 (1971) FUND OG FORSKNING

H. C. ANDERSENS BREVE TIL ROBERT WATT 1865-1874 VED

H. Topsøe-Jensen

 

Fra: ” J.P.E. Hartmann og hans kreds: en komponistfamilies breve 1780-1900” af Inger Sørensen (brevet fra Verhulst).

 

Hollandsk slægtssite: genealogie.nl/ amsterdam. "Alt begynder med Amsterdam".

 

 

 

H.C. Andersen, foto fra Det Kgl. Bibliotek.

 

Tilbage 

til de andre

Brandt-søskende

 

 

Til forsiden

 

 

 

 

 

 

Våben for slægten van Eeghen

 

Familien

van Eeghen:

 

Andreas Ludvigs hustru, Deborah, var født van Eeghen i Amsterdam og var ud af en meget velhavende slægt af købmænd og bankier'er. Familien var protestanter og udvandrede fra Ontario. De var tillige kunstmæcener og kulturelt interesserede.

I Amsterdam eksisterer familiefirmaet stadig, nu på 14. generation.

Deborah van Eeghen var datter af Jan van Eeghen (1789-1838) og Sussanna Jacoba Kool (1792-1851).

 

Deborahs søster Sara giftede sig med Andreas' bror Georg Brandt.

 

Som H.C. Andersen skriver, var Deborah meget afholdt for sit dejlige væsen. Det afspejles i den øvrige familie, der har opkaldt flere små piger efter hende.

 

 

 

 

Jan van Eeghen (1789-1838) og hustru Susanna Jacoba, f. Kool (1792-1851), forældre til 13 børn, heriblandt Deborah og Sara , de to søstre, der giftede sig med to Brandt-brødre.

 

 

 

 

 

 

 

Fra  H.C.A.s Liv Dag for Dag:

HCA rejse 1866, 10. februar - 14. marts:

I Amsterdam. Modtages af de danske grossererbrødre Andreas Ludvig og Georg Brandt og indlogeres hos den førstnævnte. Omgås her bl.a. komponisten og dirigenten J.J.H. Verhulst, der betragter Gade som en af Europas største komponister p.t. og ved en koncert netop spiller en symfoni af Gade for den inviterede HCAs skyld.
Kommer noget på kant med sin vært i religiøse sager. Tager anstød af den hollandske kastebehandling af jøderne.

 

(Dvs. at HCA undrer sig over Brandts forklaring, at jøder (fx Felix Mendelssohn Bartholdy) ikke er inviterede i Amsterdams Musikforening, jf. omtale i "Mit Livs Eventyr". KKB).

 

 

 

 

 

 

I december 1862 - januar 1863 havde Andreas Ludvig Brandt besøg i sit hjem af teologen og digteren Henrik Scharling, der er mest kendt for at have skevet det populære juleteaterstykke "Nøddebo Præstegård". Scharling var stærkt imod grundtvigianisme, missionske vækkelser og tidens kulturradikale strømninger og fremstod for sin eftertid som noget bagstræberisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ludvig Brandt holdt meget af Niels W. Gades musik.

 

 

 

 

 

 

Tilbage 

til de andre

Brandt-søskende

 

 

 

 

 

 

Andreas Ludvig kaldes af H.C. Andersen for

"fuld af livlighed, opmærksom."

Hans far, Johannes Hegelund Brandt kaldes af C.E.F. Weyse for

"livslysten, stærk".

 

De har vist lignet hinanden...

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt,

far til Andreas Ludvig Brandt,

farfar til Andreas Hegelund Brandt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage 

til de andre

Brandt-søskende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ludvig Brandts søn:

 

 

Andreas Hegelund Brandt.

Billede fra Amsterdam Stadsarkiv.

 

Andreas Hegelund Brandts børn:

 

Louis Ernst Brandt og hustru Johanne.

 

Francois Antoine Brandt, olympisk roer. Billede fra Journal of Olympic History, 2001.

 

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet

den 9. oktober 2011.

Opdateret 11. april 2013.

 

Andreas Ludvig Brandt og Andreas Hegelund Brandt er ikke nævnt i bogen "Silhuetter af en Slægt".