5 af de 17 søskende:

August, Carl, Clausine, Johan og Julie.

 

                               

 

 

 

 

 

  

Denne side handler om

de 17 søskende, børn af Johannes Hegelund Brandt og Magdalene Stallknecht.

           

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

 

 

”J.H. Brandt ejede den store gård Strandgade 45 (Christianshavn). Det var et fint og elegant hus, og de mange sønner og døtre førte venner og veninder til huse. (...) Alle børnene var mer eller mindre smukke og elegante personligheder".

N. W. M. Kornerup, studenterkammerat med husets søn August Frederik.

 

 

 

Johannes og Magdalene Elisabeth fik 17 børn. 

Af de mange børn døde 4 som små og 4 andre som ret unge mennesker.

 

 

Søskenderækken:

 

1) Johannes Julius Brandt, 12/8 1810, døbt i Garnisons Kirke, København, 12. september 1810. Død januar 1841 (evt. d. aug. 1844. Ikke fundet død i Vor Frelser Kirkebog). Handelsfuldmægtig. (Barnesilhuet)

 

2) Carl Borgert Brandt, f. 7/12 1811, døbt i Garnisons Kirke, København 9. januar 1812. Død på Sct. Croix 21/1 1841. Løjtnant i søetaten. (barnesilhuet)

LÆS MERE

 

3) Richard Wilhelm Brandt, 25/2 1813 - 22/1 1840, København (Vor Frelser Sogn). Læge og kirurg. Boede Strandgade 45 hos sin far, der var hos ham til det sidste. (Barnesilhuet).

 

 

4) Johan Heinrich Brandt, 13/4 1814 - 24/9 1848. Handelsfuldmægtig, grosserer. (Barnesilhuet)

LÆS MERE    

 

5) August Frederik Brandt, 6/9 1815 - 4/8 93. Præst, tipoldefar til generation 1. (Barnesilhuet)

LÆS MERE                      

 

6) Caroline Elisabeth Brandt, 28/12 1816 - 30/6 1850. (Barnesilhuet). Gift 26/10 1839 med cand. jur., statsretsprokurator Hans Rodolf Kraft 1809-61. Boede i Stormgade 1845. Børn: 1) Frederik Vilhelm Kraft f. 3/9 1840 - 11/1 1881, premierløjtnant, bogholder (Billede). Gift med Anne Cathrine Schmidt. 2) Caroline Johanne Kraft f. 5/4 1842. 3) Emma Petronella Deborah Kraft f. 20/3 1844 - 8/1 1925. Ugift. Kendt forfatterinde under navnet Emma Kraft, skrev børne- og voksenbøger, debut 1893, samt oversatte. Produktion: godt 20 bøger under indtryk af det moderne gennembrud (Billede). 4) Rudolf Kraft f. 12/7 1846. 5) Carl Valdemar Kraft f. 22/5 1849 (Vor Frue Sogn), d. 12.3.1924 i Cairo, begravet på Vestre Kirkegård, Kbh. Student 1847 fra Herlufsholm, cand jur. 1873. Herefter stor karriere bl.a. ved universitetet. Udnævnt til dommer ved de internationale domstole i Egypten 1896. I 1918 beskikket til præsident for en specialret i Alexandria i Egypten, hvor han forblev indtil sin pensionering. Døde ugift. Københavns Universitet arvede ham.(Se mere i Den Store Danske/Dansk Biografisk Leksikon). (Billede).

3 af Caroline Elisabeths børn:

        Emma Kraft, forfatter.                          Frederik Vilhelm Kraft, officer.              Carl Valdemar Kraft, Jurist.

Fotos fra Det Kgl. Bibliotek.                       Svigerfar til den berømte

                                                                        operasangerinde Tenna Kraft.

 

7) Julie Marie Brandt, 23/11 1817 - 5/10 1877 i København. (Barnesilhuet). Gift 23/4 1841 i Frederiksberg Kirke med Jacob Jacobsen 1816-93, godsejer på Falkensteen, landstingsmand og etatsråd. Billeder til højre. Børn: 1) Johannes Nicolai Jacobsen f. 3/6 1842. Gift m. Emilie Maag. 2) Julie Elisabeth Jacobsen f. 6/8 1843 (1842?), d. 27/10 1804 i Kbh. 3) Peter Johansen Jacobsen f. 1/12 1844. 4) Laura Nicoline Jacobsen f. 2/11 1846. 5) Caroline Frederikke Jacobsen f. 29/7 1849. 6) Andrea Emilie Jacobsen f. 30/6 1853. 7) Deborah Petronella Jacobsen f. 16/1 1855.

 

8) Alexander Emil Brandt, 15/6 1819 - 21 /10 1820.

 

 

9) Andreas Ludwig Brandt  f. 6/8 1820, døbt i Vor Frelsers Kirke, Gik i Borgerdydskolen. Dansk konsul i Amsterdam, grosserer. Ven med H.C. Andersen. Død i Velp, Holland, 31/5 1882. Gift med den skønne Deborah van Eeghen. LÆS MERE

 

10) Peter Christian Brandt, født 18/11 1821, døbt 6/3 1822 i Vor Frelsers Kirke. Handelsuddannet. Muligvis grosserer i Antwerpen, Holland.

11) Nancy Mathilde Brandt. Vor Frelser kirkebog: f. 15/6 1823, døbt 20/9. Findes i folketællingen for Strandgade 45, Christianshavn 1. feb. 1840, 17 år gammel. Findes i folketællingen for Augustenborg 1855 som tjenestepige for enkefrue, hofrådgiverinde Charlotta Hinrichsen.Gift 14/9 1845 med Gottlieb Heinrich Bach f. 1815 i Neuendorf i Holsten, læge og kirurg i Augustenborg. Findes i FT 1855 for Augustenborg, her med 6 børn og 3 tjenestepiger. 7 børn i ægteskabet: 1) Nancy Caroline Johanne Bach f. 18/6 1846. 2) Jenny Frederikke Augusta Bach f. 6/10 1847. 3) Julie Paulien Charlotte Elisabeth Bach f. 4/10 1849 - 10/5 1852. 4) Jens Theodor Johannes Bach f. 6/7 1851 - 1/4 1852. 5) Meta Marie Wilhelmine Bach f. 13/9 1852. 6) August Ludvig Andreas Bach f. 23/12 1853. 7) Ida Johanne Margrethe Bach f. 1/5 1855.

12) Clausine Frederikke Brandt, f. 18/3  1824, døbt 12/8 i Vor Frelser Kirke. Opkaldt efter sin faster. Boede som ung i Søllerød. Død 26/2 1899 på Frederiksberg. Gift 10/7 1846 i Holmens Kirke med auditør i Søetaten, senere etatsråd og udskrivningschef Andreas Johannes Skibsted, 23/4 1815 Vor Frue Sogn, Kbh. - død 1876 i Nestleburg, Schweiz, begravet på Frederiksberg. 1 adoptivdatter Astrid Benedikte Hostrup Spur Skibsted, gift Helweg.    SE FOTOS

13) Cathrine Wilhelmine Brandt, f. 10.december 1826, døbt 15/4 1827 (Vor Frelser Kirkebog). Død 17/2 1828.

14 & 15) Dødfødte tvillinger f. 1827. Tvillingerne har ikke kunnet findes i Vor Frelser Sogns kirkebog, hvor familien boede. Oplysningerne kommer fra et trykt skrift: "Familien Brandt ved Chr. Emil Kjær", Kbh., 1858. Ved Johs. Hegelund Brandts kiste sagde præsten C.H. Visby, at ægteparret havde fået 17 børn. Ved Magdalene Brandts kiste blev der af samme præst kun nævnt 15 børn, dvs. de dødfødte tvillinger blev ignoreret.

Familiehistorien fortæller, at "de to yngste var dødfødte tvillinger. Den ældste søn var allerede da kommet så langt i medicinske studier, at han bad om at måtte sætte de to små lig i sprit for at kunne studere dem. Moderen samtykkede på betingelse af, at børnene skulle begraves med hende, når hun var død. Det siges, at hun blev begravet med et barnelig i hver arm".  

MEN historien kan ikke være rigtig, for den søn, der studerede medicin - nr 3 i rækken, Richard Wilhelm - var på dette tisdpunkt kun 14 år gammel. Tvillingerne var heller ikke de yngste børn.

16) Theodor Rudolf  Brandt, f. 25/9 1828, døbt 27/11 i Vor Frelser Kirke. Rigmand. Død 27/3 1892. Gift 16/12 1859 med Fanny Holm, (1837-1911). 3 børn i ægteskabet. LÆS MERE

17) Georg Brandt, 27/2 1830, døbt 12/4 i Vor Frelser Kirke. Gik i Borgerdydskolen. Grosserer i Amsterdam. Ven med H.C. Andersen. Gift med Sara van Eeghen. 2 børn. Død 1889. LÆS MERE

Barnesilhuetter fra ca. 1821-22 i familiens eje.

Fra venstre mod højre nedefter:

Johannes Julius, Carl Borgert

Richard Wilhelm, Andreas Ludvig, Johan Heinrich

August Frederik, Caroline Elisabeth, Julie Marie.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

 

August Brandt (1815-93) og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebekka Werlauf

(1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Werlauf (1746-86) og

Wilhelmine Frederikke Wirth

(1747-1804)

 

 

Johannes Joachim Brandt

(1741-1800) og

Barbara Elisabeth Clausen

 (1754-1827)

m. familie

Hans Steenbuch  Egeris 

(1737-1810) og

Catharina Wielandt Melhof (1745-1780)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Wirth (1706-1760)

og

Sophie

Marie

Garde

(1713-1780)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT:

Klik HER for printvenlig

pdf-version

 

 

Kilder:

Memoirer og breve XLII/83 af kontorchef N.W.M. Kornerup (1817-86).

 

Div. kirkebøger og folketællinger.

 

H.C. Andersen Centret.

 

Den Store Danske Encyklopædi.

 

Kirsten Stallknecht: Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands og kvindelinje efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht, udg. 2006.

 

Overleverede historier i familien Kielland-Brandt.

 

Ditlev Duus Guderup: renskrift af folketællinger for Augustenborg.

 

"Familien Brandt"  ved Chr. Emil Kjær. Kjøbenhavn. Trykt hos J. G. Scharling, 1858. Udgivelsen viser sig desværre at indeholde mange fejl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet

den 9.-10. okt. 2011.

Sidst opdateret 17. dec. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Marie Brandt (1817-77) med sin mand, godsejer og landstingsmand Jacob Jacobsen, en stille og flittig, men i virkeligheden meget veltalende mand.

Billede efter daguerrotypi, 1859, Det Kgl. Bibliotek.

 

 

 

Falkensteen Gods ved Slagelse. Fra 1848-93 ejet af Jacob Jacobsen og Julie Marie, f. Brandt .

Herunder: den stråtækte bindingsværkslade. Billeder fra Gyldendals encyklopædi på nettet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravstenen over familien Brandt ligger endnu i grønsværen, stærkt forvitret, til venstre for hovedindgangen til Vor Frelsers Kirke.