Au

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Sognepræst Augustinus Hermann Steenbuch (1780-1845).

Udnævnt til Ridder af Dannebrog ved Chr. VIII’s sølvbryllup 1840.

Tegning af Aug. Behrens. Det Kgl. Bibliotek.

 

Augustinus Hermann Steenbuch og

Rebecca Sophia Werlauff

 

Rebecca Sophia Werlauff blev født i det nuværende Magstræde 17 i København d. 2. august 1783 og døbt i Helligåndskirken 18. august 1783. Hun døde i Odense (Vor Frue Sogn) d. 13. november 1848.

 

Augustinus Hermann Steenbuch blev født i Uggerlsev Præstegård på Fyn d. 14. marts 1780, og døde i Vor Frue Sogn i Odense d. 11. marts 1845. Augustinus og Rebecca er mine (KKBs) tiptipoldeforældre.

 

Augustinus var søn af præsten Hans Steenbuch Egeris (1737-1810) og Catharina Wielandt Melhoph (1746-1780).

Rebecca var datter af kaptajn Jens Werlauff (1746-1786) og Wilhelmine Frederikke Wirth (1747-1804).

 

Augustinus blev som dreng først undervist hjemme af degnen. Senere kom han i Odense Katedralskole og dernæst på universitetet i København, hvor han læste til præst. Med sig i lommen havde han 291 Rigsdaler, 4 Mark og 11 2/3 Skilling, som han havde arvet fra sin mormor. Rektoren fra Odense skrev om ham, at han havde ”et livligt temperament, der dog på grund af hans forstand og selvbeherskelse ikke gik over grænsen, samt at han intet havde forsømt og var et rosværdigt eksempel for sine kammerater”.

 

Rebecca og Augustinus blev forlovet i sommeren 1804. Få måneder senere, d. 27. november, døde Rebeccas mor, Wilhelmine Frederikke, og Rebecca var nu forældreløs. Augustinus flyttede herefter ind hos Rebecca og hendes bror på Frederiksberggade (Strøget), hvor de boede til leje hos en farver.

 

Da Augustinus havde fået sin teologiske eksamen d. 3. maj 1805, tog han sin Rebecca med hjem til faderens præstegård i Uggerslev på Nordfyn. Rejsen fra København til Korsør tog 17½ time, og turen over Storebælt i en smakke varede 11 timer med strid modvind, søgang og søsyge. Og det var endda om sommeren, 23. juni.

 

Den 12. november 1805 blev Rebecca og Augustinus viet af vennen Th. Sabroe i Adserballe på Als.

 

De unge mennesker kom til at bo i Søndersø på Nordfyn, hvor han fik præsteembedet. Her fik de 7 af deres 8 børn. Det ældste barn, Augusta Charlotte, døde som 12- årig i 1818 til umådelig sorg for forældrene.

Efter barnets død kunne familien ikke bære at blive boende i Søndersø med alle de triste minder. De flyttede til Odense, hvor Augustinus var præst i 27 år, først i Sct. Hans Kirke, derefter i Vor Frue, hvor han afløste sin kones morbror, Tobias Chr. Wirth.

Tre år senere, i 1821, fik de en ny, lille Augusta Charlotte.

 

Augustinus og Rebecca interesserede sig ivrigt for blomsterdyrkning og naturen i øvrigt. De læste meget og havde en stor bogsamling. De var også meget selskabeligt anlagt, og Augustinus var aktiv som frimurer. Et vist vellevned menes at have forkortet den afholdte præsts liv. Han var endvidere berømt for sine talegaver, både i kirken og i selskabslivet. Augustinus var umådelig afholdt for sin medmenneskelighed og livsglæde, og folk trængtes omkring hans kiste, og der var mange sørgedigte og avisartikler i anledning af hans bortgang. Kronprins Frederik (VII) var med til begravelsen. Hvad han til overflod ejede i gode, menneskelige egenskaber, manglede han i økonomisk sans. Hen spenderede på enhver, der kunne trænge, og boet efterlod sig kun gæld.

 

                 Augustinus og Rebeccas børn:

 

      

3) Hanne Jensine Ovidia Steenbuch.                       4) Hans Thomas Math. Steenbuch, læge. Pastel 1830.

 

    

5) VIlhelm Frederik W. Steenbuch, pastel 1830.       6) Theodor Steenbuch, fra statue v. Sct. Hans Kirke.

 

      

6) Charlotte Johanne Elisabeth Mørch, gift med Theodor Steenbuch (tv.). Daguerreotypier, 1847.

 

      

7) Erik Chr. Werlauf Steenbuch med sin forlovede Helene            8) Augusta Charlotte Steenbuch, gift

    Marie Salomine Hansen. Daguerreotypi, 1848.                               Brandt.

 

 

 

 For printvenlig pdf-version, klik HER

 

 

Augustinus Steenbuch og Rebecca Werlaufs børn, nævnt i teksten herover, fik selv børn og børnebørn. Disse efterkommere er her fotograferet ved en familiesammenkomst den 18. marts 1904.

Se større billede med deres navne: klik her (åbner i pdf).

Billede fra familien.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle 1 med links

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

August Brandt (1815-93) og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

Augustinus Steenbuch

(1780-1845)

og

Rebecca Werlauf

(1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Steenbuch  Egeris 

(1737-1810) og

Catharina Wielandt Melhof

(1745-1780)

 

 

 

Jens Werlauf

(1746-1786)

og

Frederikke Wilhelmine Wirth

(1747-1804)

 

 

 

 

 

Johannes Joachim Brandt

(1741-1800) og

Barbara Elisabeth Clausen

(1754-1827)

 

 

 

 

 

 

Augustinus Eggeriis

(1696-1762)

og

Karen Madsdatter

(1706-70)

 

 

 

 

 

Herman Melhof

(1707-49)

og

Karen Hyllerup

(1728-91)

 

Tobias Wirth (1706-1760)

og

Sophie

Marie

Garde

(1713-1780)

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes ...

 

Erik Chr. Werlauff

(1717-1773) og Rebekka Marie Kielstrup

(1718-1786)

 

Søndersø Kirke. Foto KKB.

 

 

Tavlen i våbenhuset i Søndersø Kirke med navne på kirkens præster. Augustinus Steenbuch står midt i. Foto: KKB.

 

 

Kilde:

Axel Steenbuch: Min slægt fra Egeris, 1937, privat udgivelse i 100 exmpl., trykt på Det Berlingske Bogtrykkeri.

Div. kirkebøger.

H.C. Andersens Dagbøger.

 

 

Børn af

Augustinus Steenbuch

og Rebecca Werlauff:

 

1) Augusta Charlotte Steenbuch, f. i Søndersø 23/8 1806, d. i Søndersø 16/6 1818.

 

2) Wilhelmine Frederikke Cathrine Thomasine Steenbuch, f. i Søndersø 14/3 1808, d. 1/5 1810.

 

3) Hanne Jensine Ovidia Steenbuch, f. i Søndersø 21/9 1809, d. i Odense (Sct. Hans Sogn) 17/11 1888. Havde vanskeligt sind og var ofte syg. Ugift.

 

4) Hans Thomas Mathias Steenbuch, f. i Søndersø 20/2 1811, d. i Rude (?) 20/7 1875. Læge. Dygtig og venlig. Fra 1837 godslæge på Holsteinborg, blev her resten af sit liv, boende i lægeboligen i Rude v. Skælskør. Dyrkede roser og nelliker. Studenterkammerat med H.C. Andersen, som han vedblev at kende. Nævnt mange steder i HCA's dagbøger. Gift 10/6 1840 på Christianshavn med Hansine Caspersen, (f. 29/8 1815 på Chr.havn, d. 16/8 1864 i Rude). Gift 15/5 1867 i Hyllested med Marie Dorothea Frahm (f. 19/5 1829 på Chr.havn, d. 24/11 1906 på Frederiksberg). I 1. ægteskab: 3 sønner, 3 døtre. I 2. ægteskab: 1 datter.

 

Lægeboligen i Rude ved Skælskør. Reprod. efter maleri af Rasmine Møller.

 

5) Vilhelm Frederik Wielandt Steenbuch, f. i Søndersø 30/9 1813, død ung på Frederiks Hospital, Kbh. 18/2 1832 af skarlagensfeber. Stud. teol., meget flittig.

 

6) Teodor Steenbuch, f. i Søndersø 13/1 1816, d. i Odense 23/8 1891. I en menneskealder præst ved Sct. Hans Kirke, Odense. Hjælpsom, godgørende og sympatisk mand. Gift i Ålborg 10/5 1849 med Charlotte Johanne Elisabeth Mørch (f. i Kbh. (Vor Frue) 3/9 1830, d. på Frederiksberg 4/8 1911). 3 sønner, 6 døtre, heriblandt overretsagfører og slægtsforsker  Axel Steenbuch (1856-1935), hvis optegnelser er flittigt brugt på disse sider - samt Rebekka Steenbuch, gift med maleren Johannes Herman Brandt.

 

7) Erik Christian Werlauf Steenbuch, f. i Søndersø 24/4 1818, død af et pludseligt anfald af gigtfeber 10/6 1849 under besøg i Odense. Præst. Forlovet 1846 med Helene Marie Salomine Hansen (f. i Odense 18/1 1824, d. ugift i Kbh. 4/11 1884). De nåede ikke at blive gift.

 

8) Augusta Charlotte Steenbuch, f. i Odense 6/8 1821 (Sct. Hans Sogn) d. på Frederiksberg 18/7 1903. Gift  20/4 1847 i Sct. Hans Kirke i Odense med August Frederik Brandt.

 

 

 

De to søskende Theodor og Augusta Charlotte fik børn, der giftede sig med hinanden:

Theodor og hans hustru Charlotte fik en datter, Rebekka Steenbuch. Hun giftede sig med sin fætter, Johannes Herman Brandt, søn af Augusta Charlotte og hendes mand, August Frederik Brandt.

 

Læs om maleren Johannes Herman Brandt ("Bølge-Brandt")

 

 

Billederne til venstre kommer - med en enkelt undtagelse - fra Axel Steenbuchs bog: Min Slægt fra Egeris.

 

 

Denne side er sidste ændret

den 16. maj 2013

 

Til toppen af siden