Johannes Hegelund Brandt. Kobberstik, Det Kgl. Bibliotek.

Læs også om

ægteparrets 17 børn.

Særligt udvalgte har

fået specialartikler!

 

 

 

 

Læs om de 17 børn og se portrætter

 

 

 

 

 

Denne side handler om

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) 

og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1794-1836)

 

 

 

 

 

 

  

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt blev født  6. marts 1789 og døde i Vor Frelser Sogn,

Christianshavn, d. 15. nov. 1840.

 

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht blev født d. 15. september 1792, døbt d. 11. oktober i Garnisons Sogn i København og døde i Vor Frelser Sogn, Christianshavn,

d. 2. februar 1836.

 

 

Johannes Hegelund Brandt var søn af skoleholder og klokker ved Vor Frelser Kirke, Johannes Joachim Brandt og dennes 2. hustru, Barbara Elisabeth Clausen.

 

Magdalene hedder Juliane ved sin dåb, men Magdalene ved sin død. I kirkebogen ved sin dåb står hun som Juliane Elisabeth Caroline, datter af skræddermester Johann Christopf Stallknecht og Juliane Marie Schnell. Ved sine børns dåb kaldes hun hver gang Magdalene i kirkebogen. Men selv præster kan jo skrive forkert... Han er bare kommet til at skrive hendes mors navn.

 

Johannes og Magdalene blev gift 15. april 1810 i Trinitatis Sogn. Vielsen foregik i hjemmet efter kgl. resulution (særlig tilladelse). Da brylluppet fandt sted, kunne det formodentlig endnu skjules, at Magdalene ventede sig i 4 måned. Måske var det p. gr. af den lidt hovedkulse graviditet, at vielsen ikke fandt sted i selve kirken, og at der skulle kgl. tilladelse til for at få vielsen til at ske i en fart. Johannes og Magdalene levede lykkeligt sammen i 25 år, og det var en umådelig sorg for ham, da hun døde.

Herover: ungdomsbillede af Johs. Hegelund Brandt, ca. 1800.

Billede fra familien.

 

Livjægerne

 

Johannes Brandt stod ved sin vielse anført som handelsbetjent. Ved den første søns dåb kaldes han fuldmægtig. Ved den anden søns dåb hedder han grosserer og overjæger ved Livjægerne. Kongens Livjægerkorps (symbol til venstre) var dannet i 1801 af frivillige borgere, da englændernes flåde truede København. Johannes havde altså en overordnet post i Livjægerkorpset. Livjægerne ydede en bemærkelsesværdig indsats under Københavns bombardement i 1807. Var han mon med her?

 

Senere var Johannes også skibsprovianteringsforhandler og fattigdistriktsforstander. Mellemnavnet Hegelund (nogle steder stavet Heggelund) kom fra hans fars første kone.

 

En ung mand, N. W. M. Kornerup, der var studenterkammerat med husets søn August Frederik, fortæller i sine memoirer:

 

”J.H. Brandt ejede den store gård Strandgade 45 (Christianshavn). Det var et fint og elegant hus, og de mange sønner og døtre førte venner og veninder til huse. Men faderen, en i øvrigt meget smuk mand, nød ikke nogen god omtale, hvorfor ved jeg ikke rigtigt, muligt hidrørte det fra, at han engang havde været fallit, men han gjorde store forretninger, især på Sverige og Finland. Alle børnene var mer eller mindre smukke og elegante personligheder.”

 

Johannes og Magdalene Elisabeth fik 17 børn. De blev bl.a. forældre til August Frederik Brandt (1815-93). Af de mange børn døde 4 som små og 4 andre, da de var i 30’erne.

 

 

God familiehistorie kan ikke være sand:

 

I familien fortælles det, at "de to yngste var dødfødte tvillinger. Den ældste søn var allerede da kommet så langt i medicinske studier, at han bad om at måtte sætte de to små lig i sprit for at kunne studere dem. Moderen samtykkede på betingelse af, at børnene skulle begraves med hende, når hun var død. Det siges, at hun blev begravet med et barnelig i hver arm."         

Men historie har nok ikke så meget på sig, for tvillingerne var ikke yngst, og det var søn nr. 3 i rækken, der blev læge. Han var i øvrigt kun 14 år gammel, da tvillingerne døde.

Se børnerækken HER.

 

 

Magdalene døde fra sin mand og sine børn i 1836 til stor sorg for dem. Flere af børnene var ikke ret store endnu. Til at passe hjemmet kom Johannes' storesøster, Christiane Schultz, kaldet Nancy, åbenbart hjemkommet alene fra Hamborg.

 

"Den livslystige og stærke grosserer Brandt"

 

- sådan skrev Danmarks berømte guldalderkomponist C.E.F. Weyse i et brev 20. nov. 1840 til F. Schauenburg Müller, da Johs. Hegelund Brandt var død: "Den livslystige og stærke grosserer Brandt er død!" Det giver os et menneskeligt glimt af manden, hvis personlighed i øvrigt stråler ud fra det smukke portræt. At han og hans børn omgikkedes tidens skønånder, får vi her et ekstra vidnesbyrd om.

 

Gravstenen over familien J. H. Brandt ligger udenfor ved venstre side af hovedindgangen til Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. Stenen er meget medtaget, men man kan lige præcis læse ordet Brandt

 

NYE fund:

Afskedsord ved hans kiste

20. november 1840.

 

Mindeord ved hendes kiste

8. februar 1836

Denne side er oprettet efteråret 2011.

Sidst ændret den 14. maj 2013.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

 

August Brandt (1815-93)

og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebekka Werlauf

(1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Werlauf (1746-86)

og

Wilhelmine Frederikke Wirth

(1747-1804)

 

 

Johannes Joachim Brandt

(1741-1800) og

Barbara Elisabeth Clausen

 (1754-1827)

m. familie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Wirth (1706-1760)

og

Sophie

Marie

Garde

(1713-1780)

 

Erik Christian Werlauff (1717-1773) og Rebekka Marie Kielstrup

(1718-1786)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

NYE fund:

 

Læs mindeord ved Magdalenes død 1836.

 

Læs afskedsord ved Johannes' død 1840.

____________________

 

 NYT:

Klik HER for printvenlig

pdf-version

 

 

Kilder:

Memoirer og breve XLII/83 af kontorchef N.W.M. Kornerup

(1817-86).

 

Overleverede historier i familien Kielland-Brandt.

 

Div. kirkebøger.

 

Kirsten Stallknecht: Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands og kvindelinje efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht, udg. 2006.

 

Afskedsord ved grosserer Johannes Heggelund Brandts kiste, den 20de november 1840 af

C.H. Visby.

 

FT1840, Strandgade 45, Chr.havn.

 

Weyses Breve I, Munksgaards forlag, Kbh. 1964.

____________________________

 

Johs. og Magdalene Brandt boede 1827 i Strandgade 35, 1830 i Strandgade 40, 1840 i Strandgade 45 i flg. kirkebogen ved børns dåb/Johs. Brandts død.

 

 

 

KORREKTION:

 

 

Dette billede forestiller IKKE

alligevel Magdalene Brandt, f. Stallknecht, som tidligere antaget. Min kvikke faster, Hanna Kristensen, har korrigeret: det forestiller den norske heltinde Anna Colbjørnsdatter, som vi ikke umiddelbart  er i familie med. Hun er gift ind i en fjern gren af slægten via Randulff.