Au

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Uggerslev Kirke på Nordfyn, hvor Hans Egeris var præst i en menneskealder. Foto: KKB, nov. 2011.

 

Hans Steenbuch Egeris (1737-1810) og

Catharina Wielandt Melhof (1746-1780)

 

 

Københavneren Hans Steenbuch levede det meste af sit liv på Nordfyn. Han fik to dejlige koner, der begge døde fra ham. 3 x tipoldeforældre.

 

Hans Steenbuch blev født i København d. 30/11 1737 og døbt i Sct. Nikolaj Kirke 2/12 1737. Ingen i hans slægt hed Steenbuch - men det gjorde en hjælpsom og venlig gammel professor i teologi ved Universitetet, Hans Steenbuch, som havde viet hans forældre. Ham er han opkaldt efter. Det siges, at den gamle, rare professor var den sidste i sin slægt, og at han var ked af, at navnet ville uddø efter ham. Derfor skal den 73årige professor have givet drengens forældre en faddergave på 1000 rigsdaler for navneopkaldet. Det siges nu også, at forældrene, der holdt meget af den gamle mand, gerne havde opkaldt sønnen efter ham, også uden pengene.

 

Forældrene var Karen Madsdatter Woergod (1706-1770) og hosekræmmer Augustinus Larsen Egeris (1696-1762). Familien boede i København på gaden Hvælvingen, der i dag hedder Nikolaj Plads.

 

Hans Steenbuch Egeris blev student i 1756 og fik teologisk eksamen i 1759. Hosekræmmerens søn blev altså præst. Fra 1760-70 var han huslærer (hovmester) på Margård på Nordfyn for sønnerne af general Schiøller. I 1770 behagede det generalen at skaffe Hans stillingen som sognepræst i Uggerslev og Bederslev, ikke langt fra Margård. I den næsten udviskede kirkebog fra Uggerslev kan man lige netop skimte, at han blev indsat i præsteembedet den 29/9 1770.

Han boede i Uggerslev resten af sit liv, næsten 40 år.

Margård på Nordfyn, hvor Hans Stenbuch arbejdede og boede i 10 år. Foto: KKB, nov. 2011.

 

Hans Steenbuch Egeris’ første kone var Catharina Wielandt Melhoph (4/10 1745 - 23/ 3 1780). De blev gift 5/10 1770, fortæller Axel Steenbuch. Catharina kom fra Hårslev, også på Nordfyn, og var datter af præsten Herman Pedersen Melhoph (f. 9/2 1727) og dennes 2. kone, Karen Andersdatter Hyllerup, datter af købmand Anders Hyllerup og Birthe Møller i Odense.

 

Catharina havde en bror, Peter, som døde ugift og efterlod hende en god formue i 1762: 2284 Rdl. og 5 19/24 skilling.

 

Catharina fødte først 5 døtre, men efter fødslen af endnu et barn, sønnen Augustinus Hermann i 1780, døde hun i barselsseng, 34 år gammel. Enkemanden Hans holdt barnedåb og begravelse samme dag, og skrev med tungt hjerte om begivenheden i kirkebogen, at provstinde Høst holdt dåbsbarnet, og at hustruen var sat i åben begravelse i Uggerslev Kirkes kor.

 

Generalinde Schiøller anbefalede Hans at gifte sig igen, ikke mindst for børnenes skyld. Hun foreslog ham sin tidligere kammerjomfru, den ca. 50årige Anna Dorothea Falkenberg (eller Dorthea eller Dorthe), datter af skytten på Glorup, Nicolai Falkenberg og hustru Maren Sørensdatter.  Anna Dorothea havde tidligere været gift med organisten ved Sct. Hans Kirke, Edvard Jensen, der døde 1779. Hans Steenbuch og Anna Dorothea blev gift den 19/9 1781 i Sct. Hans Kirke i Odense. Hun lader til at have været meget afholdt af Hans og Catharinas børn. Selv fik hun aldrig børn. Hun var svagelig gennem hele 15 år, og døde til sin mands og hans børns store sorg d.13/2 1809, 78 år gammel.

 

Et hyggeligt hjørne af Uggerslev kirkegård

med Hans Steenbuch og Anna Dorothea

Falkenbergs gravsten under træet. 

Foto: KKB, nov. 2011.

Hans Steenbuch Egeris døde selv året efter, også efter nogle års svaghed, den 17/6 1810.

 

Hans Steenbuch Egeris levede med sine koner i en veludstyret præstegård: ved hans død opremses inventaret, og der nævnes meget sengetøj og dækketøj, adskillige kakkelovne, flere chatoller, en gyldenlæders kanapé (let polstret bænk) med 12 stole samt en del sølvtøj. I vognporten stod 5-6 vogne. Han havde 5 heste, 2 tyre, 15 køer og kalve, 8 får og 4 lam. På loftet lå 12 tdr. rug og 3 tdr. havre. Auktionen over hans rige bo indbragte tæt på 12.000 rigsdaler. Til sammenligning var hans forældres ejendom i København ved Nikolaj Kirke vurderet til 1600 rdl.

 

 

På Uggerslev kirkegård findes denne gravsten over Hans Steenbuch og hans anden hustru. Foto: KKB, nov. 2011.

 

 

 

 

 

Foto: KKB, nov. 2011.

 

 

 

 

 

 

                

    

Denne side er oprettet

den 7. nov. 2011

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

August Brandt (1815-93) og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebecca Werlauf (1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus Eggeriis

(1696-1762)

og

Karen Madsdatter

(1706-70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes snart...

Peder Mathiasen

(død 1721)

 og Maria Mathiasdatter Bolt (1679-ca.1747)

 

 

 

Margård, set fra den smalle og smukke landevej på Nordfyn. Foto: KKB, nov. 2011.

 

 

Kilder:

Axel Steenbuch: Min slægt fra Egeris, 1937, privat udgivelse i 100 exmpl., trykt på Det Berlingske Bogtrykkeri. Samme i manuskriftsamlingen fra Det Kgl. Bibliotek.

Overleverede historier i familien Steenbuch.

Website af Karin Jøgensen, Ebeltoft (om Melhofs gård).

Uggerslev Kirkebog.

Hårslev Kirkebog.

 

Børn af Hans Egeris og

Catharina Wielandt Melhof:

 

1) Ebba Ovidia Steenbuch, død efter hjemmedåb 23/4 1773.

 

2) Ebba Ovidia Steenbuch, f. i Uggerslev 11/7 1774. Fra 1798 i Kbh. som husjomfru hos kontorchef og arkivarius under Admiralitetet, H.C.Kilde i Gothersgade 172 og Vesterbro 40. 1806 forlovet med Albert Sadolin Sabroe (f. i Viborg 24/7 1776), viet til ham 9/4 1809 i Kbh. "i huset hos Hr. Clausen". Flyttede til Fyn 9/10 1827, til Christiansminde i Østrup Sogn. Ebba døde her 4/2 1828. 1 søn og 5 døtre i ægteskabet.

 

3) Karen Hyllerup Steenbuch, f. i Uggerslev 13/10 1775. Ved faderens død var hun i Kbh., "i huset hos Grev Molkte i Rentekammeret". Huslæreren var her 1807-17 Søren Bagge Helms (f. i Horsens 26/2 1784). Gift med ham 42 år gl. 1817. Han blev sognepræst i Sørbymagle på Sjælland. Her døde Karen i barselseng 19/8 1818.

 

Dorothea Steenbuch, tegning af

Chr. Olivarius Zeuthen, 1854. Billede fra Axel Steenbuchs bog.

 

4) Dorothea Steenbuch, f. i Uggerslev 26/5 1777. Var hjemme hos faderen indtil hans død 1810. Var  i Østrup på Sjælland som husjomfru indtil 1819. 4/10 1821 viet 44 år gl. af sin bror Augustinus i Sct. Hans Kirke i Odense til Nikolaj Ipsen. Brudgommmen var født i Odense, søn af skræddermester Jeppe Andreasen. Teologisk kandidat i 1800, skiftende ansættelser som kapellan, bl.a. i Uggerløse hos brudens far og på Lyø. Bruden var iført hvid empirekjole med grønt livbånd. Brudgommen var noget kvindagtig af ydre og havde kun 1 øje. De havde været forlovet i 15 år. Ingen børn. Ipsen døde 1826 på Lyø. Dorothea død i Nr. Broby 4/5 1855.

 

5) Anne Hyllerup Steenbuch, f. i Uggerslev 8/8 1778. Var hjemme hos faderen til hans død 1810. Gift 23/4 1817 i Østrup Kirke med forvalteren på Nislefgård, Peder Jensen. Hun havde indtil da opholdt sig i Østrup Præstegård. Ingen børn. Anne døde 22/4 1827.

 

6) Augustinus Herman Steeenbuch, (1780-1845).

Se særlig side om ham, hans hustru og børn.

 

 

Denne side er oprettet 7. november 2011

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

Hans Steenbuch  Egeris 

(1737-1810) og

Catharina Wielandt Melhof (1745-1780)

Jens Werlauf (1746-96)

og

Frederikke Wilhelmine Wirth

(1747-1804)

Herman Melhof (1707-49) og Karen Andersdatter Hyllerup

(1728-91)