Au

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Hårslev Kirke på  Nordfyn, hvor Herman Pedersen Melhof var præst. Foto: KKB, nov. 2011.

 

 

Herman Pedersen Melhof (1707 - 1749) og

Karen Andersdatter Hyllerup (16/2 1728 - 4/7 1791)

 

Langt ude på landet i det smukke, nordfynske landskab boede præsten Melhof med sin familie i den lillebitte by, Hårslev.

Herman og Karen er mine (KKBs) 4 x tipoldeforældre.

 

 

Herman Pedersen Melhoph (Melhof) er født 9/2 1707 i Bogense, skriver slægts-forskeren, overretssagfører Axel Steenbuch. 

I  Wibergs "Almindelig Dansk Præstehistorie"  (et omfattende leksikon over flere århundreders danske præster, skrevet i 1800tallet) står Herman Pedersen Melhof som født 9/2 1727. Men der står også: Student fra Odense Katedralskole i 1726 og teologisk kandidat 1729. Der er tydeligvis tale om en trykfejl ang. fødeåret. Men Axel Steenbuch har med vanlig akkuratesse fundet det rigtige fødeår.

 

Om Hermans ansættelser skriver Wiberg: Fra 30/12 1735 - 17/2 1736 var han ansat som personlig kapellan for præsten i Guldbjerg Sogn. Fra 24/7 1739 til 2/3 1749 var han sognepræst ved Hårslev Kirke på Nordfyn. Men på Hårslev Kirkes tavle over præster står der, at han tiltrådte i 1741 (se nederst på denne side). 

 

Herman dør og bliver begravet d. 3. marts 1749. Hans karriere som sognepræst blev ikke lang.

 

Hermans forældre er købmand i Bogense Peder Mathiasen og Maria Mathiasdatter Bolt (1679-1746). Navnene Mathias og Mads blev brugt i flæng, uden at det var forkert, og både Peder og Maria ses visse steder som Peder Madsen og Maria Madsdatter.

 

Herman Melhof bliver gift 1. gang med Cathrine Wielandt, døbt 14/5 1720 i Fjelsted Kirke, begravet 20/2 1744 i Hårslev Kirke. Hun har været en ung brud - hun fik i hvert fald sit første barn som 19årig. Hun var datter af Karen Dorthe Rosenvinge (1698-1720) og Hr. Joachim Wielandt (1688-1766). Cathrine Wielandt Melhofs mormor og morfar var Cathrine Werkmeister og Knud Rosenvinge i Hillerup Præstegård - sidstnævnte skriver en smuk dedikation til hende i Kingos Salmebog fra 1699, som han forærer hende (citeret i Wibergs Præstehistorie).

 

Cathrine og Herman får 2 sønner:

1) Lars Melhoph, døbt 4. søndag i advent 1739, død før 1748.

2) Peder (Peiter) Mathias Gregorius Melhof, døbt 12. juni 1742 i Hårslev Kirke. Denne søn er opkaldt efter både sin farfar Peder Mathiasen og efter sin farmor Marias anden mand, forvalter på Gyldensteen Slot, Gregorius Holm. Han var ugift og døde hos sin morfar i Fjellerup Præstegård 1762. Han efterlod sin søster Catharina en pæn formue: 2284 Rdl. og 5 19/24 skilling.

 

Hustruen Cathrine dør kun 23 år gammel i 1744.

 

Herman bliver gift 2. gang d. 12/8 1744 i Sct. Knuds Kirke i Odense med Karen Andersdatter Hyllerup (1728-91), datter af købmand i Odense Anders Hyllerup og Birthe Møller.  Det er kun et halvt år efter den første kones død. Det hurtige, nye ægteskab skal ikke ses som troløshed overfor den afdøde kone, men derimod som ansvarsbevidsthed overfor to små sønner, der nu manglede en mor. 

 

Karen og Herman får 1 datter og 3 sønner. De findes i Hårslev kirkebog:

3) 27/10 1745, døbt: Datteren blev døbt Catharina Wielandt Melhof (4/10 1745 - 23/3 1780), opkaldt efter faderens afdøde, første kone.

4) 19/10 1746, døbt: Andreas Hyllerup (Hermansen Melhof). (Død som barn).

5) 24/6 1747, døbt: Andreas Hyllerup (Hermansen Melhof).

6) 4. søndag i advent 1748, døbt: Lars Hyllerup (Hermansen Melhof).

 

Herman Melhof og først Cathrine Wielandt, siden Karen Andersdatter, boede fra 4/5 1741 på Lykkensborggård i Hårslev Sogn, af hvilken han havde overtaget halvparten efter den forrige præst.

 

Herman dør, og Karen gifter sig igen d. 28/3 1764 med præsten i Skeby, Ubbe Jensen Høst (1713-97). Dette ægteskab er barnløst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavlen i våbenhuset i Hårslev Kirke med oversigt over

kirkens præster siden reformationen med Herman

Melhofs navn omtrent midt i. Foto: KKB, nov. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

August Brandt (1815-93) og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebecca Werlauf (1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustinus Eggeriis

(1696-1762)

og

Karen Madsdatter

(1706-70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Mathiasen

(død 1721)

 og Maria Mathiasdatter Bolt (1679-ca 1747)

 

 

 

 

 

Mathias Bolt

(1654-1699)

og

Sibylle Meinertsdatter Melhop

(d. 1730)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes ...

 

 

Her på prædikestolen i Hårslev Kirke stod Herman Melhof og talte for sine sognebørn.

Foto: KKB, nov. 2011.

 

 

Kilder:

Wibergs Præstehistorie.

 

Axel Steenbuch: Min slægt fra Egeris, 1937, privat udgivelse i 100 exmpl., trykt på Det Berlingske Bogtrykkeri.

 

Det Kgl. Biblioteks Håndskrifsamling: Axel Steenbuch: Efterkommere efter bæltinspektør Mathias Bolt.

 

Uggerslev Kirkebog.

Hårslev Kirkebog.

Fjeldsted kirkebog.

 

Website af Karin Jøgensen, Ebeltoft (om Melhofs gård).

Website over familien Vilandt-Agerbæk.

 

 

 

 

 

Den enkle og rummelige Hårslev Kirke.

Foto: KKB. nov. 2011.

 

 

 

Herman Melhofs første hustru, Catharina Wielandts, mødrene våben: Rosenvinge,

en blå rose og en hvid vinge.

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet 8. november 2011.

Opdateret 8. jan. 2012

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

Hans Steenbuch  Egeris 

(1737-1810) og

Catharina Wielandt Melhof (1745-1780)

Jens Werlauf (1746-96)

og

Frederikke Wilhelmine Wirth

(1747-1804)

Herman Melhof

(1707-49) og

Karen Andersdatter Hyllerup

(1728-91)