Maleren Johannes Herman Brandt, foto fra Det Kgl. Bibliotek.                              Maleri, Bornholm.

 

 

Johannes Herman Brandt (26/8 1850 - 6/10 1926)

fra "Signaturbogen"

som maler kaldet Bølge-Brandt  - og hustru

Rebekka Sophie, født Steenbuch (f. 22/3 1854)

Johannes Herman,

9 år gammel i 1859. Foto fra familien.

 

 

Bølge-Brandt fik sit tilnavn, fordi han (næsten) altid malede bølger og brænding.

 

 

Bølge-Brandt er ældste barn af præsten August Frederik Brandt og Augusta Charlotte, født Steenbuch. Han er født i Havetofte i Slesvig som bror til min oldefar. Boede på Lykkesholms Allé 16, Frederiksberg og døde her.

 

Han giftede sig 14/10 1881 i Sct. Hans Kirke i Odense med sin kusine Rebekka, datter af præsten i denne kirke, Theodor Steenbuch (13/1 1816 - 23/8 1891) og Charlotte Johanne Elisabeth Mørch (3/9 1830 - 4/8 1911). Rebekka er døbt 5/6 1854 i Vor Frue Sogn, Odense. Hans svigerfar var således også hans morbror, og det gav anledning til talrige familiebesøg i Odense, hvorfra han malede flere motiver.

 

Bølge-Brandt er uddannet på på tegneskolen hos C.C. Peters og Fr. Vermehren i København og på Kunstakademiet hos Vilhelm Kyhn fra okt. 1868 til maj 1874. Kyhn satte et vist spor i hans landskabsopfattelse og i hans dæmpede farvebrug.

 

Brandt debutterede på Forårsudstillingen på Charlottenborg i 1872 med et billede af et strandparti fra Bornholm. Klippeøen med dens brydning af bølgerne mod kysten forblev hans foretrukne motiv. At indfange den enkelte bølges farvespil med lysets reflektioner og øjeblikkets skumsprøjt har altid været hans yndlingsopgave. Han har ikke været fristet til at følge tidens tendenser med 1900tallets gryende modernisme og kan nok betegnes som noget konservativ i sin kunst. Dette forringer dog på ingen måde hans pensels virtuositet og hans sans for at gengive noget, vi alle glædes over at se: bølgernes leg mod kysten.

 

Man kan læse flere facts på Kulturarvstyrelsens website/ Weilbachs Kunstnerleksikon.

 

 

Den meget anerkendte I.H. Brandt var

populær i de europæiske kongehuse

og solgte flere malerier til de kongelige.

 

 

 

 

Broderen, provst Brandt i Væggerløse Præstegård, skriver i et brev d. 10. okt. 1908:  ”Joh. og Rebekka måtte pludseligt rejse hjem fra Væggerløse, da J. fik Brev om at han en af de første Dage kunde vente Besøg af Kong Georg. I forrige Uge var han indbudt til Hvidøre og havde Samtale med Dronning Alexandra og Kejserinde Dagmar og Prins Hans og solgte et Maleri til Dronning Alexandra".

 

Bølge-Brandt

 

 

I.H. Brandt, 1918. Privateje.                                                                      I.H. Brandt, 1901.

 

  

Motiv ved Guldborgsund med Væggerløse Kirke i baggrunden, 1879.                                           Maleri, 1880.

Hans far August Fr. Brandt havde været præst i Væggerløse fra 1866,

hans bror Frederik Brandt overtog embedet i 1885. Maleriet findes i to

versioner, en stor og en lille. Begge er i familiens eje.

   

 

Johannes Herman Brandt og Rebekka Steenbuch fik 4 børn:

1) Helga Brandt (16/9 1882-1972). Boede på Lykkesholms Allé 16 på Frederiksberg hos forældrene. Blev boende i deres lejlighed efter deres død. Privat sproglærerinde.

2) Poul Steenbuch Brandt (døbt 12/9 1884 i København, død 28/4 1885, begravet i Frederiksberg Sogn).

3) Kaj Steenbuch Brandt (f. 19/2 1886, Frederiksberg - 1948). Maler. Bornholm Kunstmuseum ejer 9

    værker af ham.

4) Else Brandt (f. 29/8 1888, Frederiksberg). G. m. Niels Schoubo Lund Feilberg 27/4 1914 på

    Frederiksberg. 1 barn: Lida Feilberg f. 1916.

 

  Helga Brandt, 1902 og 1969. Fotos fra familien.

 

Helga Brandt kaldte sig udtrykkeligt jomfru for at imødekomme enhver tvivl om sin status. Som en særling i det frederiksbergske gadebillede gik hun indtil sin død med tøj anno 1910: lang sort kjole, lang frakke, bredskygget, sort hat. Hendes hjem havde smalle gange i stuerne mellem meterhøje stakke af aviser. Statstidende blev aldrig smidt ud. Der blev også læst korrektur på avisen, og havde jomfru Brandt ikke ringet til redaktionen inden kl. 9, var der ingen trykfejl på side 1. Jeg (KKB) var som 7årig med til hendes begravelse i Frederiksberg Kirke.

 

 

 

 

  

NYT: Auktion over Bølge-Brandts efterladte arbejder på Charlottenborg 1927.

Se kataloget over værkerne her.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Christian Kielland-Brandt og Valborg Hansen

         (1884-1974)                          (1885-1962)

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

 

 

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.H. Brandt, tegning fra Sct. Hans præstegård i Odense, hans kones barndomshjem.

 

Bølge-Brandt som ældre. Udsnit af foto fra

familien, 18. marts 1904.

 

 

 

Gårdspladsen i Væggerløse Præstegård, Bølge-Brandts hjem fra han var 16 år, til han rejste hjemmefra. Broderen, provst Brandt står i porten. Foto fra familien, ca. 1920.

 

 

Kaj, Helga og Else Brandt, Bølge-Brandts børn, ca. 1906. Foto fra familien.

 

Kilder bl.a.:

Weilbachs Kunstnerleksikon.

Familiens optegnelser.

Axel Steenbuch: Min slægt fra Egeris, privatudgivelse, Berlingske Forlag.

Websitet brigsted.net.

FT 1921, Lykkesholms Allé, Kbh.

 

Denne side er oprettet

5. november 2011.

Opdateret 21. okt.  2012 / 17. maj 2013.

 

 

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Søren Munch (1774-1865) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1780-1861)

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebekka Werlauf (1783-1848)