Poul Danchel som ung mand.

Udsnit af epitafium i Købelev Kirke, 1657.

 

 

      Poul Poulsen Danchel d. y.

(1638-1681)

og  Anne Cathrine

Folkmarsdatter von Stöcken 

(ca. 1658 - ca. 1679)

6 x tip

 

 

 

 

Poul Poulsen Danchel d. y. blev født i Købelev Præstegård på Lolland 3. januar 1638 og døde her 28. april 1681, 44 år gammel. Han blev født ind i en præstefamilie, og forældrene var sognepræst Poul Danchel og hans anden hustru, Kirsten Zachariasdatter. Poul Danchel d. y. blev gift tre gange.

 

 

Poul Poulsen Danchel d. y. gik muligvis i Nykøbing Falster Latinskole - eller også er han blevet undervist hjemme af sin lærde far. Formodentlig begge dele. I 1664 var han blevet indsat som personlig kapellan, dvs. hjælpepræst, for sin far, Poul Poulsen Danchel d. æ. i Købelev Kirke på Lolland. Da faderen døde i 1668, overtog han embedet som sognepræst, som var blevet lovet ham af kong Frederik III i 1664.

 

Poul Danchel giftede sig først med Else Madsdatter og efter hendes død med Anna Cathrine Folkmarsdatter von Stöcken. Hustruen Anna Cathrine er død før 24/9 1679, på hvilken dato Poul gifter sig med Else Jensdatter Fers. Else overlever sin mand og blev gift med sin afdøde mands efterfølger i embedet, Jacob Pedersen Top. Det var dengang kotume at enken og den nye præst blev gift, uanset evt. aldersforskel.

 

Poul Danchel d. y. og Anna Cathrine von Stöcken fik børnene Folkmar Danchel (1672-1726), præst ved  bl.a. Helligåndskirken i København, og Poul Poulsen Danchel (28. aug. 1678- 1. juli 1711), præst, 2. residerende kapellan ved Domkirken i København, gift 29. april 1705 med Kirsten Lauritsdatter Hyllling. I "Kirkehistoriske Samlinger fra 1849-1907" står der dog, at sønnen Poul er søn af Poul Danchels tredje hustru, Else Fers. Hvad der er rigtigt, har jeg endnu ikke fundet ud af. Det vides pt. ikke, om der var flere børn.

 

  

Købelev, Kirke og præstegård.Foto: KKB, 5. juni 2012

 

Spor af Poul Danchel

 

I Købelev Kirke findes et par spor af ham: I 1756 omtales en "tavle" til ombæring,

hvorpå der var en sølvplade med indskriften:

»Kiøbeløf kircke tavle, Gud til ære, kircken til ziirat, hr. Poul Danchel med sine 2de

huustruer Elsebeth Mads Datter og Anna Cathrina Folckmars Datter von

Støcken til en amindelsse haver hands 3die efterladte encke Else Jens Datter

Fers, som efter hands død og haffte mag. Jacob Top ladet denne bekoste og

forfærdige 1706«.

 

Epitafium: fra slutningen af 1600'rne. Hr. Povel Povelsen Danckel, født i Kiøbeløf præstegård 3. jan. 1638, død 28. april 1681, 44 år gammel og hustru Else Jensdatter Fers, som efter hans død blev gift med mag. Jacob Top og døde 1709, 51 år gammel (præsteindb. 1756).

Ovennævnte epitafium var ikke i Købelev Kirke, da jeg besøgte den grundlovsdag 2012. En del billeder var nedtaget og udlånt...

 

Købelev Kirke set fra vejen. Epitafium med Poul Danchel d. y. selv med forældre og søskende samt de

3 døde baby-søskende. Fotos: KKB, 2012.

 

Familien von Stöcken

 

6 x tipoldemor, Anna Cathrine Folkmarsdatter von Stöcken, der kun blev omkring 20 år gammel, kom fra en nu uddød, dansk adelsfamilie. Anna Cathrines far hed Folkmar eller Volmer von Stöcken.

 

Volmer von Stöcken (død 1660) var amtsforvalter på Halsted Kloster og Ravnsberg på Lolland, samt kabinetssekretær i det danske kancelli. Han var gift første gang med Cathrine Herculesdatter (d.1655). I ægteskabet var mindst 1 søn. Gift anden gang ca. 1655 med Cathrine Bachmann

I dette ægteskab var (mindst) to døtre: Sophia og Anna Cathrine.

Søsteren Sophia von Stöcken (10. marts 1656 - 6. aug. 1729 i Slagelse) blev gift fire gange:

1) Peter Bruun, amtsforvalter i Antvorskov og Korsør, 2) Peder Benzon, rektor i Slagelse, 3) Johann Jacob Mylius, apoteker i Slagelse og 4) med Hans Casper Nickels, apoteker i Slagelse. 

 

Volmer von Stöcken og Cathrine Bachmann er 7 x tip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Halsted Kloster på Lolland,

 hvor Volmer von Stöcken var forvalter,

 mens Kronen ejede godset.

 

 

Volmers far var Claus von Stöcken, der var bygmester i København. Claus var gift med Anna. De fik tre sønner: 1) Heinrich von Stöcken (død 1643), der var rådmand og toldopkræver i Rendsborg. 2) Volmer von Stöcken. 3) Claus von Stöcken, birkeskriver på Lolland fra 1661-1692.

 

Claus von Stöcken og Anna er 8 x tip.

 

Claus' far var Heinrich von Stöcken, bygmester i Holsten omkring 1550, gift med Catharina.

 

Heinrich og Catharina fra 1500tallet er 9 x tip.

 

Slægtsforskeren Finn Holbek skriver, at der intet vides udover navne og bestilling på de sidste to, som er opført på generalsuperintendant Christian von Stöckens anetavle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalsuperintendant i Slesvig-Holsten,

Chr. von Stöcken (1633-1684),

der lavede en anetavle.

Familieskabet med ham kan jeg ikke redegøre for pt.

Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61)

og

Mette Johanne Colbjørnsen

Bull Munch 

(1821-1908)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephan Caspersen Kruse (1682-1763) og

Else Sophie Danchel (1703-1761)

 

Folkmar Danchel

(1672-1726) og Anne Margrethe Poulsdatter Holm

(1696-1738)

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Kilder:

Wibergs præstehistorie.

Købelev Kirkes website.

Nationalmuseets digitaliserede udgave af Danmarks Kirker: Købelev Kirke, Maribo Amt.

Website: Brondsted.dk af Johan Jacob Bruun.

Website af Finn Holbek.

Wikipedia.

Det Kgl. Biblioteks portrætregistrant.

Halsted Klosters website.

Personalhistorisk Tidsskrift 1926, artikel af Bjørn Kornerup.

"Kirkehistoriske Samlinger fra 1849-1907".

 

 

 

Poul Danchel og Anne Cathrine von Stöcken er ikke nævnt i bogen "Silhuetter af en Slægt".

 

Udsnit af Epitafiet i Købelev med

den ældre og den yngre Poul

Poulsen Danchel. De er hhv. 54

og 19 år gamle, idet epitafiet er

malet i 1657.Foto: KKB, 2012.

 

 

Poul Danchel den yngres søn,

Folkmar Danchel. Læs artikel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet  6.  juni 2012.

Opdateret 8. juni 2012.

 

 

 

 

 

Til forsiden

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847) og

Jan Kielland (1769-1813)

Anna Sophie Dorothea Preuss

(1738-1806)

og Caspar Casparsen Kruse

(1725-1776)

med forfædre

Poul Andersen Holm 

(ca. 1635-1697)

og Anne Mogensdatter Drejer

Poul Poulsen Danchel

(1638-81) og Anne Cathrine Folkmarsdatter von Stöcken

og familien von Stöcken

Poul Poulsen Danchel

(1603-1668)

og Kirsten Zachariasdatter

(d. 1662)