Denne side handler om familierne

Preuss og Kruse

i flere generationer

 

 

 

 

Johanne Anna Sophia Dorothea Preuss (1738-1806) og 

Caspar Casparsen Kruse (1725-1776)

 

Caspar var provisor hos apoteker Eckhoff i Stavanger.  Anna Sophie var gift med apoteker Eckhoff. Efter at Eckhoff døde i 1758, giftede hun sig med Caspar 19. juli 1759.

De er 3 x tipoldeforældre til generation 1.

 

Caspar Casparsen Kruse blev døbt 26/4 1725 i København og begravet 31/7 1776 i Norge.

Johanne Anna Sophia Dorothea Preuss levede fra 18/3 1738 - 5/2 1806.

Caspar var postmester og apoteker i Stavanger, siden i Arendal.

 

Den tyskfødte provisor Friedrich Nikolaus Eckhoff overtog Stavangers apotek Hygiea i 1754 og drev det  til sin død 4 år senere. Derefter drev danskeren Casper Caspersen Kruse det. Han var provisor først hos Eckhoff selv, dernæst hos hans enke, Johanne Anne Sophie Dorothea, f. Preuss, indtil han giftede sig med hende i 1759 og overtog apoteket formelt. Han drev Stavanger Apotek frem til 1764. Derefter solgte han det for 1600 Rdl. og tog til Valløy Saltværk for at etablere sig der - noget, der vist ikke kom noget ud af. Den 4. juli 1766 tog han borgerskab i Arendal som apoteker på Løveapoteket, og fra 28. sept. 1770 var han også postmester i Arendal. Han og hustruen flyttede til Arendal.

 

Johanne Anna Sophie var medlem af den herrnhuttiske menighed og var dybt religiøs. Hun gav sin stærke tro videre til sin datter, Anna Dorothea Kruse Kielland.

 

I ægteskabet fik de desuden en søn, Stephan Casparsen Kruse, samt en datter, Anna Sofie Albertine Kruse (f. 1761 i Stavanger). Albertine giftede sig med Oluf Andres Löwold. Parret fik i 1786 datteren Johanne Anna Albertine Löwold i Assens på Fyn. Død 1879 i Stavanger. Gift med Eggert Nandrup Zetlitz (f. 1791).

 

 

                 

 

Et smukt og velklædt rokokoægtepar, Johanne Anna Sophie Dorothea f. Preuss og Caspar Casparsen Kruse.
De er afbildet i deres bryllupstøj i 1759.  Originalmalerierne befinder sig hos slægten i Canada. Mange kopier af portrætterne som s/h fotografier er spredt rundt om i slægten samt på Trondheim Universitetsbibliotek.

Familien Preuss

 

Johanne Anna Sophies farfar var Hans Preuss fra Eisfeldt i Sachsen Meiningen i Tyskland. Han kom til Norge og blev saltmester på det nye  saltværk i  Valløy i 1739. Han var senere med til at anlægge en krudtmølle på Kongsberg i Norge. Hans Preuss er min  5 x tip.

 

Hans Preuss fik sønnen Johann Michael Preuss (1709-89), som blev gift i 1736 med Anna Sophie Albertine Wehling, 4 x tip. Johann og Anne Sophie fik datteren Anna Sophie Dorothea Preuss (1738-1806), nævnt øverst på denne side.

 

Familien Kruse

 

Caspar Casparsen Kruses far var Stephan Casparsen Kruse (f. 1682, begr. 25/10 1763), sekretær i kancelliet og højesteret i København, 4 x tip. Stephan lod sine børn få sin egen fars patronym - de hed altså Casparsen og ikke Stephansen. Stephan blev gift i 1719 med Else Sophie Danchel (døbt 6/2 1703, begr. 23/1 1761).

Hun var datter af den engleagtigt gode og kunstneriske præst, Folkmar Danchel. Ægteparret boede i Brolæggerstræde i København.

 

Stephan var søn af borgmester i Helsingør Casper Hansen (d. 1668) og frue, født Kruse, 5 x tip. Hun var datter af rådmand Johan Kruse og Anna Stephansdatter fra Helsingør. De er mine 6 x tip. Disse sidste to har sat sig spor i 1652 i Helsingørs Domkirke, Sct. Olai, idet de sammen med flere andre af byens borgere bekostede korgitterets rige udsmykning fra 1650’erne, hvor deres monogrammer er indgraveret.

 

Johan Kruse var søn af Hans Kruse fra Bergen, sognepræst og provst i Leikanger. 1617 blev han sognepræst i Helsingør. Han døde 1625. Han blev gift i 1603 med Karen Nilsdatter(født 1585, begravet 15/11 1621)

 

Den ældste kendte Kruse var Jacob (Joachim) Kruse, som var gift med Gjertrud, nævnt 1586. Han fik skomagerborgerskab i Bergen i 1558. 8 x tip.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle med links

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

August Brandt (1815-93)

og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

Lauritz Kielland 

(1808-61)

og

Mette Johanne Colbjørnsen

Bull Munch 

(1821-1908)

 

 

Søren Munch (1774-1865) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1780-1861)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

 

 

 

 

 

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

 

 

 

 

 

 

Stephan Caspersen Kruse (1682-1763) og

Else Sophie Danchel (1703-1761)

 

Folkmar Danchel

(1672-1726) og Anna Margrethe Poulsdatter Holm

(1696-1738)

 

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulff Bull (1716-1763)

 

                                       

 

 

 

Poul Andersen Holm 

(ca. 1635-1697)

og Anne Mogensdatter Drejer

Poul Poulsen Danchel (1638-81) og Anne Cathrine Folkmarsdatter von Stöcken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Poulsen Danchel

(1603-1668)

og Kirsten Zachariasdatter

(d. 1662)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

Gabriel Kiellands Website.

Byhistorisk Forening, webside fra Norge.

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents, af Axel Kielland, Kristiania 1897.

Personalhistorisk Tidskrift 1897.

Jørgen W. Flood: Norges apotekere fra 1588 til 1908.

Barb Rawlinson, Canada: Originalmalerier.

Alfred Kielland-Hauge, Norge: oplysninger om malerierne.
Slægtsforskning af B. Rawlinson, Canada.

 

 

Kongsberg med Krudtmøllen og hovedgaden.

Her arbejdede Hans Preuss.

Akvarel af O.J. Rawert, 1805, Det. Kgl. Bibliotek.

 

 

 

Korgitteret i Helsingørs Domkirke udfærdiget af Claus Brameyer og Jens Mortensen, 1652-53. Johan Kruse og Anna Stephansdatter var blandt bidragyderne til korgitterets udfærdigelse og har fået deres navnetræk indgraveret.

 

 

 

Denne side er oprettet

21. nov. 2011,

opdateret  25. sept. 2013.

Anna Sophie og Caspar, et smukt ægtepar. Se større billeder nedenfor. Originalmalerierne befinder sig i slægten i Canada.

 

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847) og

Jan Kielland (1769-1813)

Anna Sophie Dorothea Preuss

(1738-1806)

og Caspar Casparsen Kruse

(1725-1776)

med forfædre