Brolæggerstræde i Købehavn, hvor ægteparret Kruse og Danchel boede. Foto fra Krak.

 

 

Stephan Caspersen Kruse (1682-1763) og 

Else-Sophie Danchel (1703-1761) 

 

 

Stephan Kruse blev født i 1682 og begravet 20. oktober 1763 i Trinitatis Kirke.

Han var sekretær i kancelliet og højesteret i København. 

I 1719 blev han gift med Else-Sophie Danchel, døbt 26. februar 1703 i Trinitatis

Kirke og begravet sammesteds  den 22. januar 1761. 

4 x tipoldeforældre.

 

 

Stephan Caspersen Kruse var søn af Caspar Hansen, borgmester i Helsingør, død 1688.

Else Sophie Danchel var datter af præsten Folkmar Danchel og Anne Margrethe Holm.

 

Stephan og Else-Sophie boede i Brolæggerstræde i København.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højesteret i København på Frederik V's tid. Dette var Stephans arbejdsplads.

Prospekt fra 1754, Det Kgl. Bibliotek.

 

 

 

Stephan Kruse og Else-Sophie Danchel blev begge begravet i Trinitas Kirke og nedsat i hendes far, Folkmar Danchels -, og hendes morfars familiebegravelse inde i kirken. Gravene er ikke til at finde mere.

 

 

 

Else Sophie Danchels begravelse 22. januar 1761 noteret i Trinitatis kirkebog: Secret. Caspersens Frue Else Sophie Danchel, 58 Aar, fra Brolægger Stræde, i sal. Mag. Folchmar Danchels  ...grav i Kÿrken Gang, (... 12 Dl. ... Liigvogn)...

 

 

I Personalhistorisk Tidsskrift 1897 meddeler O. Søvold fra Stavanger en del om familien Kruse, idet hans familie har nogle gamle optegnelser fra 18. april 1740, skrevet af en søn af Stephan Caspersen (hvilken søn er desværre uvist).

 

 

Else-Sophie og Stephan har følgende børn i live (anno 1740):

 

  1. Hans Casparsen Kruse, stud. med og Philos, gift med Magdalene Wallin, som døde i barselsseng 29. januar og efterlod sig tvende pigebørn: Else Sophie, 2 år, og Pauline, 1/4 år. Han er ved occuleringen i København, 40 år.
  2. Folkmar Danchel, er således døbt og lader sig kalde efter vores morfader. Han er residerende kapellan til Emmelev menighed i Ribe Stift. Ugift, 35 år.
  3. Caspar Casparsen Kruse, for tiden apoteker i Stavanger, 35 år; gift med Mad. sal. Eckhoff, Johanne Anna Sophie Dorothea, f. Preus. I deres ægteskab har de en søn, Stephan Caspersen Kruse.
  4. Poul Caspersen Kruse, premierlieutnant i søetaten, 29 år gl., Logerer på Saltkompagniet ved Børsen i København.
  5. Stephan Caspersen Kruse, fuldmægtig hos Hr. Justitsråd Nissen i København, 25 år; logerer på Saltkompagniet i København.
  6. Anna Margrethe Pauline Kruse, ugift, 20 årgl. bor hos forældrene.
  7. Else Sophie Kruse, ugift hos forældrene, 15 år, gl.

 

"Det navn Kruse har behaget min Fader, at vi Børn skulle lade os kalde efter hans Farfader", skriver en søn til Stephan Kruse i 1740. 

 

(Indlægget i Personalhistorisk Tidsskrift er underskrevet E. A. Thomle)

 

 

 

Om Else Sophie og Stephans børn kan følgende fortælles:

 

ad 2) Folkmar Danchel, der var 35 år i 1740 og slet ikke hedder Kruse, må være født i 1705. Det må være ham, der ejede Espe Gods mellem Korsør og Skælskør fra 1760 til sin død i ca.1773. Det var hans enke, der solgte Espe Gods i 1773, så gift er han blevet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espe Gods.

Foto fra Danmarks større Gårde, bd. 2.

 

 

 

 

ad 4) Povl Caspersen Kruse skulle være 29 år i 1740, dvs. han må være født ca. 1711. Det passer imidlertid ikke med oplysninger fra Den Store Danske Encyklopædi, der nævner hans årstal 1730-1809.  

 

Povl var kaptajn i Søetaten, da han meldte sig som nærmeste ejer til familiebegravelsen i Trinitatis Kirke.

 

Povl blev gift  23/9 1762 med Mette Bentzon de Thurah (1745-1807). Hun var datter af den store arkitekt Lauritz de Thurah - ham, der byggede Erimitageslottet, Det Gule Palæ mv. 

 

I Den Store Danske kaldes Povl kommandørkaptajn, indrulleringschef og overlods i Bragenæs distrikt. De fik sønnen Lauritz Kruse, født i Kbh. (Holmens Sogn), død ugift i Paris.

 

Spørgsmålet er, om der fandtes 2 stk. Povl Caspersen Kruse, hvoraf den ene var søn af den anden...

 

 

Mindetavle for Lauritz de Thurah i Trinitatis Kirke.

Foto: KKB, 2012.

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

August Brandt (1815-93)

og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

Lauritz Kielland  (1808-61)

og

Mette Johanne Colbjørnsen

Bull Munch 

(1821-1908)

 

 

Søren Munch (1774-1865) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1780-1861)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkmar Danchel

(1672-1726) og Anne Margrethe Poulsdatter Holm

(1696-1738)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børsen, billede fra Müllers Pinakotek, Det Kgl. Bibliotek. To af sønnerne Kruse boede på Saltkompagniet i nærheden af Børsen.

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:

 

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents, af Axel Kielland, Kristiania 1897.

Personalhistorisk Tidsskrift 1897.

Trinitatis kirkebog.

 

 

 

 

 

Else-Sophie  Danchel og Stephan Kruse  er ikke nævnt i bogen "Silhuetter af en Slægt".

 

 

 

 

Denne side er oprettet  

17. januar 2012.

Opdateret 19. jan. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden

 

 

Til toppen af siden

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847) og

Jan Kielland (1769-1813)

Anna Sophie Dorothea Preuss

(1738-1806)

og Caspar Casparsen Kruse

(1725-1776)

med forfædre

Poul Andersen Holm 

(ca. 1635-1697)

og Anne Mogensdatter Drejer

Poul Poulsen Danchel (1638-81) og Anne Cathrine Folkmarsdatter von Stöcken

Stephan Caspersen Kruse (1682-1763) og

Else-Sophie Danchel (1703-1761)