Folkmar Danchel, kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek.

Denne side handler om

den kunstneriske og

englegode præst

Folkmar Danchel.

5 x tip.

 

 

"Hans Ligemand

var ikke her i Byen

på den Tid".

 

 

 

Folkmar Danchel (1672-1726) og 

Anne Margrethe Poulsdatter Holm (1672-1738) 

 

Folkmar Danchel og Anne Margrethe Holm, der er 5 x tip, 

fik datteren Else Sophie Danchel (1703-61).

 

 

 

 

Folkmar Danchel blev født i Købelev Præstegård på Lolland juleaften 1672. Han blev født ind i en præstefamilie, og forældrene var sognepræst Poul Danchel og hans anden hustru, Anna Cathrine von Støcken. Han er opkaldt efter sin morfar. Folkmar blev student fra Nykøbing Skole i 1691 og studerede derpå teologi. Han blev personlig kapellan hos den residerende kapellan ved Trinitatis Kirke i København, Poul Andersen Holm, og giftede sig med hans datter, Anne Margrethe Holm, d. 15/7 1696. Da Holm døde 20/1 1697, overtog Folkmar embedet som residerende kapellan.

I 1698 tog han magistergraden. 1705 overflyttedes han til Vor Frue Kirke (Domkirken) og blev provst i Sokkelund Herred. I 1711 kom han til Tårnby Kirke på Amager som sognepræst, fordi pesten havde taget livet af forgængeren  - foruden af så mange andre. I 1720 blev han sognepræst ved Helligåndskirken i København.

Foruden at være en afholdt og respekteret mand, var Folkmar Danchel også udlært kobber-stikker og kunstdrejer. De tre kobberstik på denne side er således selvportrætter! 

 

At være kunstdrejer er et gammelt håndværk  - man arbejdede ved en roterende drejebænk og lavede fine udskæringer og udsmykninger på fx stoleben, bordben, stokke og andre aflange træting.

 

Han døde om sommeren 1726 og blev begravet i sin svigerfars, Poul Holms begravelsesplads i Trinitatis Kirke 9. juli i den nordre gang.

 

Anne Margrethe Poulsdatters dåb indført i Trinitatis kirkebog, 12. maj 1672.

 

 

 

Anne Margrethe Poulsdatter blev døbt i Trinitatis Kirke 12. maj 1672 og var datter af Poul Andersen Holm og Anna Mogensdatter Drejer. 15. juli 1696 giftede hun sig med Folkmar, som hun overlevede med 12 år. Hun blev begravet 18. nov. 1738 hos sin far og mand i Trinitatis Kirke.

Deres grav er ikke til at finde i kirken mere.

 

Folkmar Danchels og Anne Margrethe Poulsdatters vielse i Trinitatis kirkebog 15. juli 1696.

 

Måske har hendes far, Poul Holm, selv viet dem? Det kunne teoretisk set godt være hans håndskrift...

 

 

I bogen "København på Holberg tid" af Dr. O. Nielsen, 1884, er den pietistiske lærer ved Vaisenhuset, Edvard Schwartzkopf, citeret for at sige:

 

Af præsterne roses Mag. Folkmar Danchel ved Helliggeistes Kirke som "en englemand saavel af Ansigt som Væsen. Meget sindrig, kløgtig og fuld af Paafund saavel i naturlige som lærde Sager; af hans nervøse (i en anden betydning end nu), nette og aandfulde Prædikener kan man noksom slutte hans theologiske Studia".

 "Han profeterede sin død forud i en prædiken, han ligemand var ikke her i byen på den tid."

 

Folkmar Danchel, selvportræt 1725

 

Folkmar Danchel har ikke efterladt sig skrifter af betydning, men hans poesi roses for at være "u-gemen", dvs. usædvanlig. Under de forskellige kobberstik stod et vers, det øverste er forfattet af ham selv:

 

 

 

 

 

Når denne verdens skik forgår

Tror han, hvis billede her står,

        i CHRISTI billede han sår

en skik, som verdens overgår.

 

 

 

 

Vel sigtet kunsten grant men ramte dog ej på

det rige pund, som hos magister Danchel lå;

thi nåden gjorde sit, naturen ligeså;

de begge skal med krans i evigt minde stå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helligåndskirkens kirkebog, 9. juli 1726:

Folkmar Danchel er død efter langvarig svaghed og er blevet begravet.

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

August Brandt (1815-93)

og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

Lauritz Kielland  (1808-61)

og

Mette Johanne Colbjørnsen

Bull Munch 

(1821-1908)

 

 

Søren Munch (1774-1865) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1780-1861)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephan Caspersen Kruse (1682-1763) og

Else Sophie Danchel (1703-1761)

 

Folkmar Danchel

(1672-1726) og Anne Margrethe Poulsdatter Holm

(1696-1738)

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinitatis Kirke. Billede fra Wikipedia common.

 

 

 

 

 

Kilder:

·         Familien Kielland med dens kognatiske ascendents, af Axel Kielland, Kristiania 1897.

·         Portrætregistranten, Det Kgl. Bibliotek.

·         Dansk Biografisk Leksikon.

·         "København på Holberg tid" af Dr. O. Nielsen, 1884.

·         Danske Portrætter i Kobberstik, Litografi og Træsnit, en beskrivende Fortegnelse Westergaard, P. B. C.; 1930-33.

·         Weilbachs Kunstnerleksikon.

·         Uddrag af Trinitatis Kirkebogs Begravelsesprotokol Chr. Villads Christensen i Personalhistorisk tidsskrift 4 V, (1902) s. 152-169, Scannet og tekstgenkendt af Jesper Vang Hansen, 2005.

        Trinitatis kirkebog.

        Trinitatis Kirkes website.

 

 

 

 

Børn af Folkmar Danchel og Anne Margrethe Holm:

 

Folkmar Danchel og Anne Margrethe Holm fik en del børn, præcis hvormange er ikke undersøgt. Nogle af børnene døde som små og blev begravet i Vor Frue Kirke i Kbh. De nævnes i "Vor Frue Kirkes Gravbog" af klokker Rosenkilde fra sidst i 1600tallet og frem:

 

16.8.1711    Magister Folchmar

                   Danchels 13 år

                   gl. datter.

3.10.1711    hans 6 år gl. datter

4. 9.1716     sammes 6 år gl. søn Povel

19.10.1717  sammes 1 år gl. søn Hans.

 

Derudover fik de i hvert fald datteren Else Sophie, der giftede sig med Stephan Kruse, mine 4 x tip.

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkmar Danchel og Anne Margrethe Holm er ikke nævnt i bogen "Silhuetter af en Slægt".

 

 

Denne side er oprettet  20. dec. 2011.

Opdateret 17. januar 2012.

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

Til forsiden

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847) og

Jan Kielland (1769-1813)

Anna Sophie Dorothea Preuss

(1738-1806)

og Caspar Casparsen Kruse

(1725-1776)

med forfædre

Poul Andersen Holm 

(ca. 1635-1697)

og Anne Mogensdatter Drejer

Poul Poulsen Danchel (1638-81) og Anne Cathrine Folkmarsdatter von Stöcken

og slægten

von Stöcken

Poul Poulsen Danchel

(1603-1668)

og Kirsten Zachariasdatter

(d. 1662)