De to fine oliemalerier af Carl Borgert von Brandt og Wilhelmine, f. Kreep findes i familien Kielland-Brandt.

             

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

 

Carl Borgert Brandt (1811-41) og

Wilhelmine Brandt, født Kreep (død 1849)

 

 

”J.H. Brandt ejede den store gård Strandgade 45 (Christianshavn). Det var et fint og elegant hus, og de mange sønner og døtre førte venner og veninder til huse. Alle børnene var mer eller mindre smukke og elegante personligheder.”

Citat af en ven af huset, N.W.M. Kornerup.

 

 

Løjtnant i Søetaten Carl Borgert Brandt  blev født d. 7/12 1811 i København som søn af grosserer Johannes Hegelund Brandt og Magdalene Stallknecht. Han blev døbt i Garnisons Kirke 9. januar 1812. Navnet Borgert kommer fra en af fadderne, der hed sådan. Han døde på Sct. Croix 21/1 1841. 

 

Hustruen Wilhelmine var født Kreep. Født 5/6 18.., død 1/5 1849 i Hamborg. Datter af købmand Kreep i Hamborg.

 

Carl og Wilhelmine boede hos Johannes Hegelund Brandt i Strandgade 45 ved folketællingen 1. februar 1840. Hans stillingsbetegnelse er i optegnelsen "løjtnant i Søetaten". Siden han døde allerede i januar året efter, må han være taget afsted til Sct. Croix, de dansk-vestindiske øer, i året 1840. Hans far døde i marts 1840 - måske har det været et naturligt tidspunkt for et opbrud fra hjemmet.

 

   Vi kender ikke årsagen til Carls hurtige død, men det er en kendt sag,

   at nordboerne, der kom til disse varme øer, var lette ofre for de

   uhelbredelige febersygdomme, der var så udbredte. Efter Carls død 

Barnesilhuet af Carl Borgert, ca. 1821-22.

   er hustruen Wilhelmine taget tilbage til sin familie i Hamborg.

   Heller ikke hun fik noget langt liv.

 

Carls farbror, Andreas Joachim Brandt (1767-1803), havde været præst i den danske, lutheranske kirke på Sct. Croix. På Sct. Croix havde Carl stadig fætre og kusiner. Måske har det betydet noget i beslutningen om at tage derud, selvom det også har været en oplagt karrieremulighed for en officer i søetaten.

 

Carl var storebror til præsten i Væggerløse, August Frederik Brandt, der var tipoldefar til generation 1.

 

Herunder ses maleriernes bagside med forklarende tekst: Her kaldes Carl Borgert for "von Brandt". De fleste søofficerer i Dansk Vestindien satte et "von" foran deres efternavn.

 

 

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

 

August Brandt (1815-93) og

Augusta Steenbuch (1821-1903)

 

 

 

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845) og Rebekka Werlauf

(1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Werlauf (1746-86) og

Wilhelmine Frederikke Wirth

(1747-1804)

 

 

 

Kilder:

Memoirer og breve XLII/83 af kontorchef N.W.M. Kornerup

(1817-86).

Malerier i familien Kielland-Brandts eje med oplysninger på  bagsiden.

Folketælling 1840, Strandgade 45, Christianshavn, Kbh.

 

 

Tilbage til de andre

Brandt-søskende

 

 

 

Udsigt over Christianssted, som det netop så ud, da Carl Borgert kom dertil i 1840. Farvelotigrafi 1840, Det Kgl. Bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er sidst ændret

den 17. dec. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden