Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

            

Vor Frelsers Kirke, centrum i Klokker Brandts liv, og klokken fra 1725, som han ringede med. Klokken er ikke længere i brug.

Kobberstik fra Det Kgl. Bibliotek.

Foto fra Vor Frelsers Kirkes website.

 

      Johannes Joachim Brandt (1741 - 1.aug.1800) og

Barbara Elisabeth Clausen (20.sep.1754 - 17.feb.1827)

 

 

Johannes Joachim var skolelærer og desuden klokker ved Vor Frelsers Kirke i København. Han giftede sig to gange og fik efter sigende 14 børn.

Klokker Brandt og Barbara Elisabeth er 3 x tipoldeforældre til min generation.

 

 

Johannes Joachims bedsteforældre var 5 x tip, Thomas Brandt og hustruen Vibeke.

De boede i Husum i Sydslesvig.  

 

De blev forældre til en skræddermester i København, 4 x tip  Joachim Brandt, født 1708, død i Vor Frelsers Sogn, Kbh., 28. feb. 1786. Hans hustru var Ane Maria, født 1705, død i Vor Frelsers Sogn, Kbh. 27. juli 1792.

 

Skræddermester Brandt fik (mindst) 2 børn:

A) en datter Brandt, f. ca. 1740, gift ca. 1760 med te- og porcelænshandler Hansen. De fik 3 børn:

1) Christian Hansen, sømand.

2) Jochum Hansen, sømand.

3) Birgitte Wigantine Hansdatter (11. maj 1777 - 7. okt. 1843), gift med hofkleinsmed og møntsamler Georg Friedrich Timm (1746-1829). 4 børn: 1) Frederik Ulrik Timm (f.1801) boede i Randers, 5 børn. 2) Ulrikka Eleonora Timm (1803-04), 3) Julius Wigant Timm (f.1808) boede i Sæby, 9 børn. 4) Emil Agier Timm (1812-18).

 

B) Johannes Joachim Brandt, skoleholder og siden klokker ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, 3 x tip. Han kaldes skoleholder i Vor Frelsers kirkebog frem til 1782, og fra 1790 kaldes han klokker. Om han har haft begge embeder samtidigt, har jeg ikke fundet ud af.

 

 

 

Underskrift 1768 i Vor Frelser Sogns kirkebog som forlover ved et bryllup.

 

 

Børn af skoleholder og klokker ved Vor Frelser Kirke

Johannes Joachim Brandt og hustru Christine (Kirstine) Heggelund (1741-1783):

 

 

 1. Andreas Joachim Brandt (13. juli 1767 - 1803)

 

Søn af Johannes Joachim Brandt og Christine Heggelund. Gift 29/5 1792 i Sankt Hans Hospitals Kirke, Roskilde, med Maren Carelsen Munthe. I kirkebogen ved vielsen kaldes han ”præst Sct. Thomas”, men Andreas var præst på Sct. Croix ved den dansk lutherske kirke i Christianssted 1792-1803. Hustruen Maren døde i barselsseng på Sct. Croix 4. marts 1793, 34 år gammel.

Barn :

1) Maren Christina Ulrica Brandt, f. 12. feb. 1793. Døbt i Christianssted Danske Lutheranske Kirke 10. marts 1793, Sct. Croix.

Andreas Joachim Brandt giftede sig igen den 14. nov. 1793 med Adriane Marie von Melay, i Christianssted dansk lutheranske Kirke 10. marts 1793, Sct. Croix.

Børn:

2) Fritz Brandt, skuespiller, død barnløs (Kilde: Chr. Emil Kjær. Ikke fundet i andre kilder).

3) Maria Elisabeth Brandt, f. 11. dec. 1796. Konfirmeret 5. juni 1814 i Christianssted Danske Lutheranske Kirke, Sct. Croix. Gift her 12. maj 1816 med Chr. Daniel Gottlieb v. Brücker. 1 søn: Chr. Daniel Gottlieb Brücker, volontør i direktion ved Universitetet og de lærde skoler i Kbh., død som borgmester i Nakskov. Faderen - med samme navn -  var artilleriløjtnant af 1. grad og governement inspector, født på Sct. Croix 11. dec. 1796, død før 29. dec. 1822, hvor enken Maria Elisabeth bliver gift i sit hjem med præst ved den Danske Lutheranske Kirke i Christianssted, Rudolph v. Meyer, løjtnant ved De Vestindiske Tropper.

(Kilde: Svend E. Holsøe, forsker i Jomfru Øernes forhold og befolkning, http://www.vifamilies.org).

4) Johannes Otto Hermann von Melay Brandt, f. 1800, død ugift. Plantageforvalter. (Kilde: Chr. Emil Kjær).

 

Andreas Joachim Brandt udgav i 1799 en bearbejdning af gamle og nye salmer med litani efter det kreolske sprog, kaldet Den Creolske Salmebog*.

 

2. Joachim Gustavus Brandt (8. okt. 1770 - 6. apr. 1772)

 

3. Maria Elisabeth Brandt (2. marts 1773 - 20. maj 1847)

Datter af skoleholder Johs. Joachim Brandt og hustru Christine Heggelund. Døbt 9. marts i Vor Frelsers Kirke, Christianshavn. Gift 1. juli 1803 med sin fætter Andreas Frederik Heggelund, præst i Stenløse (1776-1836).

Børn:

1) Conradine Heggelund, f. 11. apr. 1804.

2) Barbara Petrea Heggelund (f. 2. nov. 1808), gift 20. maj 1837 med instrumentmager Andreas Seehusen (f. 1802, forlod DK 1841). 1 søn: Frederik Seehusen.

 

 

I Stenløse præstegård bor: Pastor Andreas Frederik Heggelund, 59 år, og hans kone Marie Elisabeth f. Brandt, 62 år. Deres børn: Conradine på 31, Petrea på 27 (som er på besøg i Jyllinge) og plejedatteren Hertha Sonnenschmidt, 15 år. Hertha er født 19.8.1820 i København (St. Petri tyske menighed) som datter af en nu afdød købmand S. og hustru Clausine Brandt, søster til præstekonen. Hertha blev konfirmeret i Stenløse kirke i april 1835.

Stenløse Kirke.

(Fra portal for forfatteren Henrik Pontoppidan, hvis far skrev digte til Hertha Sonnenschmidt).

 

  4. Johan Christian Brandt (2. juni 1775 – 1806)

Betjent ved Asiatisk Kompagni.

 

5. Cathrine Birthine Brandt (9. juni 1777 – 25. jan. 1782)

 

 

6. Barbara Christine Brandt (23. sep. 1779 - 4. feb. 1857)

Vor Frelser kirkebog: døbt 4. oktober 1779, datter af Johannes Brandt skoleholder og Christine Heggelund. Gift 1799 med kaptajn Gregorius Benedict v. Mathiesen (1772 - 25. dec. 1819). Ægteparret blev skilt, og de blev begge gift igen.

Gift 2. gang i Garnisons Kirke den 16. juni 1812 (efter giftemålstilladelse af 13. juni 1812) med oberstløjtnant, postmester i Vejle, Peter Chr. Hansen (f. 17. dec. 1778 - 16. okt. 1870, vistnok i samme slægt som arkitekten C.F. Hansen 1756-1845). Barbara Christine (Kirstine) døde i Vejle. (Kilder: Personalhistorisk Tidsskrift 1956. Vor Frelser Kirkes kirkebog. Garnison Kirkes kirkebog).

Børn (iflg.: Chr. Emil Kjær, 1858):

1) Johannes Mathiesen, død ung.

2) Elise Georgine Christine Mathiesen, f. 14. sep. 1804.

3) Frederikke Mathiesen, død ung.

4) Johannes Frederik Ludvig v. Mathiesen (23. feb. 1808 - 25. juli 1850), premierløjtnant.

5) Peter Chr. Hansen, f. 27. aug. 1810, gift 29. maj 1842 med Christence Eline Tjørnelund, f. 15. nov. 1813. 6 børn i ægteskabet.

6) Abeline Hansen, død 21. nov. 1814.

7) Juliane Elisa Frederikke Hansen, f. 29. nov. 1815.

8) Carl Heggelund Hansen, f. 11. sep. 1816 i Vejle, død 22. maj 1856, toldbetjent. Gift 4. juni 1850 med Pauline Schjødt, f. 8. sep. 1825. 3 børn i ægteskabet.

9) Hedevig Elisabeth Hansen, f. 30. mar. 1818, gift 26. aug. 1847 med konst. postmester i Vejle Carl Chr. Olsen, f. 5. juni 1813. 2 børn i ægteskabet.

10) Emilie Henriette Hansen, f. 2. aug. 1821, gift 9. marts 1849 med cancelliråd, prokurator i Vejle *Martin Anchersen (12. maj 1802 - 1881) 3 børn i ægteskabet. 

11) Christiane Frederikke Hansen (16. jan 1822 - 21. juni 1847).


 

 

7. Ingeborg Cathrine Brandt (f. 24. marts 1782)

Vor Frelser kirkebog: døbt 8. april 1782, datter af Johannes Brandt skoleholder og Christine Heggelund. Gift 8. sep. 1800 med kaptajn Gottlieb v. Mathiesen (11. nov. 1779 - 9. maj 1839).

Børn:

1) Johannes Mathiesen (1801 – 1807)

2) Louise Catharine Mathiesen, f. 23. sep. 1804, gift 22. feb. 1824 med politibetjent Chr. Knudsen, f. 29. juli 1797. 3 børn i ægteskabet.

3) Andrea Mathiesen (29. sep. 1810 (?) - 19. apr. 1830)

 

Børn af skoleholder og klokker ved Vor Frelser Kirke

Johannes Joachim Brandt

og hustru Barbara Elisabeth Clausen, gift 1783 eller 84:

 

8. Clausine Elisabeth Petrine Brandt (f. 15. dec. 1784)

Datter af Johannes Brandt og Barbara Elisabeth Clausen. Gift 17. aug. 1818 med købmand Andreas Frederik Sonnenschmidt (1774-1823). En Sonnenschmidt var fadder ved nevøen Carl Borgert Brandts dåb i 1812, hvilket tyder på en venskabsbånd mellem familierne Brandt og Sonnenschmidt længe inden giftermålet.

Børn:

1) Hermann Sonnenschmidt (1. sep. 1819 - 1753)

2) Herta Sonnenschmidt, f. 19. aug. 1820. gift 3. jan. 1844 med skolelærer og organist i Herlev Georg Heinrich Horst, f. 16. sep. 1819. 3 børn i ægteskabet.

3) Luther Sonnenschmidt (aug. 1822 - 20. sep. 1822)

4) Camilla Clausine Sonnenschmidt, f. 30. maj 1830.

 

 

9. Christiane Abeline Brandt (f. 16. juli 1786 - feb. 1847)

Datter af Johannes Brandt og Barbara Elisabeth Clausen. Gift med købmand Schultz i Hamborg. Hun har tilsyneladende mistet hele sin familie i Hamborg.

Hun er formodentlig identisk med den Nancy Schultz, født Brandt, der mellem 1836 og 1840 kom til Johannes Heggelund Brandts hjem i Strandgade på Christianshavn for at være husbestyrerinde efter hans kones død. Hun må være blevet kaldt Nancy.

Børn:

1) Johannes Schultz, død ung

2) 3) 4) 5): børn, alle døde.

 

 

10. Johannes Heggelund Brandt (6. marts 1789 - 15. nov. 1840)

 

Søn af Johannes Brandt og Barbara Elisabeth Clausen. Grosserer på Christianshavn. Gift med Caroline Magdalene Elisabeth Stallknecht (1794 -1836). 2 x tipoldeforældre.

Se særlig side HER.

Ægteparret fik17 børn - se side om børnene HER.

 

 

 

11. Anne Friderica (Frederikke) Brandt (f. 4. dec. 1790)

 

Datter af klokker Johannes Brandt og hustru Barbara Elisabeth Clausen. Døbt 2. januar 1791 i Vor Frelser Kirke. Gift med particulier Richard Müller (28. feb. 1788 - 10. feb. 1844).

En particulier er næsten det samme som en rentier, dvs. en mand, der er velhavende nok til at leve af sin formue.

 

Børn:

 

1) Elisa Jacobine Müller, f. 14. sep. 1811

2) Otto Francis Müller, f. 7. okt. 1813.

3) Elisabeth Franzisca Müller, f. 7. marts 1815

4) Jacob Johs. Lindberg Müller, f. 15. maj 1817. The- og porcelænshandler. Gift 10. jan 1852 med Sophie Frederikke Reimer, f. 6. sep. 1811. 1 datter i ægteskabet.

 

 

12. ? 13. ?

De to formodede børn er ikke fundet i kirkebogen for Vor Frelsers Kirke…

 

14. Peter Brandt (4. juli 1794 -  april 1844)

Døbt i Vor Frelser Kirke 4. august 1794.

 

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Anetavle

Ukendte fotografier

 

Se mere:

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

 

August Brandt (1815-93)

og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

 

 

Johannes Hegelund Brandt

(1789-1840) og

Magdalene Elisabeth Caroline Stallknecht

(1792-1836)

 

 

Augustinus Steenbuch (1780-1845)

og

Rebecca Werlauff

(1783-1848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Werlauff (1746-86) og

Wilhelmine Frederikke Wirth

(1747-1804)

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Joachim Brandt

(1741-1800)

og Barbara Elisabeth Clausen 

(1754-1827)

m . familie

 

 

 

Erik Chr. Werlauff

(1717-1773) og Rebekka Marie Kielstrup (1718-1754)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NYT:

Klik HER for printvenlig

pdf-version

 

Kilder:

"Familien Brandt" ved Chr. Emil Kjær, København 1858. NB: Udgivelsen er behæftet med mange fejl.

 

Kirsten Stallknecht: Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands og kvindelinje efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht, udg. 2006.

 

Svend E. Holsøe, forsker i Jomfru Øernes forhold og befolkning, http://www.vifamilies.org

 

Vor Frelser Sogns kirkebog.

 

FT1840, Strandgade 45, Chr.havn.

 

Stamtavle over familien Heggelund af Johan Carl Louis Lengnich, 1839. Det Kgl. Bibliotek.

 

C.E.F. Weyses breve, note ref. fra Brückers arkiv.

 

 

 

Den Danske Lutheranske kirke på Sct. Croix, hvor Andreas Joachim Brandt var præst.

 

Christanssted på Sct. Croix. Kirken ses lige under dannebrogsflaget. Farvelitografi 1839, Det Kgl. Bibl.

 

 

 

Iflg. Chr. Emil Kjærs trykte skrift  fra 1858 ”Familien Brandt” var Andreas Joachim Brandt først gift med en Jomfru Petersen, hvad der ikke er rigtigt. Samme skrift fortæller, at han var gift anden gang med Adriane Marie von Melay, hvilket er rigtigt.

 

*Kreolsk: sprog der oprindelig har været et forenklet blandingssprog, men er blevet til modersmål for en befolkning som regel med en stor del af ordforrådet fra et europæisk sprog, især engelsk, fransk eller portugisisk (Den Danske Ordbog).

Negerhollandsk var også en slags kreolsk, opstået som blandingsprog mellem hollandske dialekter og afrikanske og europæiske sprog. Talt på Vestindien i 1700tallet (Wikipedia).

 

Asiatisk Kompagnis bygning, Strandgade, Christianshavn. Her arbejdede Johan Christian Brandt. Familien boede i samme gade. Maleri af Peter Tom-Petersen.

 

 

 

 

 

 

*Cancelliråd Martin Anchersen, gift med Emilie Henriette Hansen, 10. barn af Barbara Christine Brandt. Billede fra Det Kgl. Bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor Frelsers Kirke. Her blev alle børnene døbt. Kobberstik af A. Schouw Lundberg, 1921. Det Kgl. Bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. barn af Klokker Brandt:

Tipoldefar Johannes Hegelund Brandt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet 21. oktober 2012.

Ændret 19. sept. 2013.

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden