Niels Enevoldsen Randulff

(1630-1711)

og 

Dorothea Catharina Wandal 

(1660-1707)   

 

 

6 x tip

 

  
Niels Enevoldsen Randulff. Fotografi af maleri. Det Kgl. Bibliotek.

 

Niels Enevoldsen Randulff, født i Roskilde, blev biskop i Bergen. 
Dorothea Catharina Wandal var bispedatter fra København.

 

 

Niels Randulff blev født i Roskilde 20. aug. 1630 og døde i Bergen 14. maj 1711, begravet i Bergens Domkirke 17. maj.

 

Niels var søn af domprovst ved Roskilde Domkirke, Enevold Randulff, og hustru Bente Rasmusdatter Muus. Han blev student ("deponerede") fra Roskilde Latinskole 1648, 17 år gammel,  og rejste til udlandet 1651-57. Han besøgte flere tyske universiteter, hvor han studerede teologi og filosofi. Hjemkommet til Danmark tog han magistergraden d. 30. juni 1657. Udnævnt til sognepræst i Køge 7. juni 1661.

 

Niels Randulff giftede sig  den 10 nov. 1661 i Roskilde Domkirke med Mette Pedersdatter (f. Kbh. 1643 - d. Bergen 1679). Mette var datter af borgmester i København, assessor i højesteret og kannik i Roskilde, Peder Pedersen og Margrethe Clausdatter.

 

I ægteskabet fik Mette og Niels disse børn:

  • Magdalene Margrethe Randulff, f. i Bergen 1666.  Gift m. provst Peder Findis. Begravet 16/2 1735 i Eid sogn.
  • Anne Sophie Randulff, i Bergen ca. 1667. Gift med Samuel Bagge (Bugge) 1689 i Leikanger. Død 3. maj 1766 i Urnes, Leikanger.
  • Elisabeth Randulff, død 1734. Jomfru Randulff var fadder ved en barnedåb den 12/6 1692 i Korskirken, Bergen. Står 19/8 1695 som fadder ved en barnedåb som "Magr. Søfren Gludz kone, Lisbeth Randulf" (samme kirke).
  • Marie Randulff, død 1754 i Roskilde. Fadder ved barnedåb i Korskirken, Bergen 16/8 1695.
  • Enewold Randulff, f. 1670. Var 16/2 1690 fadder til et barn i Korskirken, Bergen. Blev 9/2 1692 indført i Det Ridderlige Akademi i København. Døde som student i udlandet.

 

 

Niels Randulff blev udnævnt til provst i Ramsø herred (på Køge-egnen) 1662 og 3 år senere, 5. marts 1665, sognepræst i Helligåndskirken i København. Samme år blev han biskop i Bergen - en stilling hans far, domprovst i Roskilde Enevold Randulff, var blevet tilbudt, men som han p. gr. af sin alder og sit helbred ikke magtede at overtage. Derfor bad gamle Randulff kongen, om hans søn i stedet måtte få stillingen, og sådan skete det. Den 28. okt. 1665 kom udnævnelsen til biskop i Bergen.

 

I Bergen tog Niels Randulff doktorgraden den 10. juni 1675. Sin kone, Mette Pedersdatter, mistede han i 1679, og året efter giftede han sig igen absolut standsmæssigt, nemlig med bispedatteren fra København, Dorothea Catharina Wandal, datter af Sjællands biskop Hans Wandal og hustru Anne Cathrine Winstrup. Dorothea Catharina blev døbt 14. nov. 1660 i København og døde 12. januar 1708 i Bergen. Niels Randulff og Dorothea Catharina blev angiveligt viet den 15. dec. 1680. Det er desværre ikke lykkedes mig endnu at finde dåb eller vielse i de gamle skrifter.

 

I ægteskabet fik Dorothea Catharina og Niels disse børn:

  • Anne Margrethe Randulff. Ugift ved faderens død. Værger: Hr. Joachim van der Lippe og Amtskriver Hr. Severin Seehuus.
  • Mette Dorothea Randulff 1685- maj 1729. Gift 1712 med biskop Oluf Bornemann, der blev så afholdt i familien, at børn flere slægtsled senere fik navnet Bornemann som mellemnavn, fx Ole Bornemann Bull
  • Bente Randulff
  • Anne Cathrine Benedicte Randulff. Ugift ved faderens død. Værger som søsteren.        

 

  Biskop Randulff som person


Ud fra omtalen af biskop Randulff i Dansk Biografisk Leksikon må man forstå, at han var et dygtigt, betænksomt og rart menneske. Han siges at have været den bedst uddannede biskop indtil da i Norge, men at han tænkte mere praktisk end videnskabeligt og altid prøvede at forbedre folks kår. Få år forinden havde svenskekrigene hærget, og der var megen fattigdom både blandt  præster og almindelige mennesker som følge af ekstra krigsskatter. Det ekstra, biskoppen havde, bl.a. et stort bibliotek, gik som alt andet tabt i den store brand i Bergen 19. maj 1702.

Selv om han var 72 år gammel på det tidspunkt, havde hans store energi ikke forladt ham, og han rejste til København for at få kongens hjælp til genopbygning af Domkirken, Latinskolen, Korskirken, Bispegården og hospitalet, hviklet også lykkedes. Midt i ruinerne af bispegården lå hans kære have dog stadig med mange sjældne træer og planter.

   

Dorothea Catharina Wandal døde 12. januar 1708. Biskop Niels Enevoldsen Randulff døde den 14. maj 1711.

Der findes desværre ikke mere noget synderligt på skrift af ham, skønt han ellers flittigt skrev historiske tekster - hans store interesse - foruden at han omhyggeligt førte bog over daglidagens hændelser i Domsognet.

Skiftet over ham fandt sted  8. juni 1711 (Bergens Gejstlige Skifteprotokol 1, 1680-1720).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slægtens 4 kvinder med samme navn:

 

 6 x tip:

Dorothea Catharina Wandal Randulff (1660-1708)

 

  4 x tip:

 Dorothea Catharina Wandall  Randulf Bull (1716-1763)

 

 

 

 

2 x tip:

Dorothea Catharina Wandall Randulf Bull (1781-1861)

 

 

 Oldemor:

 Dorothea Catharina Wandall Randulf Bull Kielland Brandt

 (1857-1917)

 

 

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Ukendte fotografier
Anetavle 1 med links

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

Søren Munch (1774-1865)

og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1781-1861)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847)

og Jan Kielland (1769-1813)

 

 

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregorius Fleischer (1645-1715) og
Rebekka Friis

(d. 1682)
m. familie

Enevold Randulff

(1597-1666) og Bente Rasmusdatter Muus 

(1598-1673)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Esaias Fleischer (1586-1663) og Maren Hansdatter (1605-75) 
m. familie

 

 

 

Fortsættes....

 

 

Kilder:

Norsk Biografisk Leksikon.

Store Norske Leksikon.

Oplysninger om børn efter gl. slægtstavle over slægten Koren.

Website af Jan og Arnulf Stromnes.

Website af Finn Holbek.

Digitalarkivet/ Arkivverket, Norge.

Dansk Biografisk Leksikon.

 

 

Denne side er oprettet  

27. nov. 2013 

 

Flere af oplysningerne er nye i fht bogen "Silhuetter af en Slægt".

 

 

Navnet RANDULFF

staves også

Randulf eller Randulph.

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

Til forsiden

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1716-1763)

Johan Randulff (1681-1735) og Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed

(1692-1720)

Anders Henriksen Bull (1663-1735) og

Birgitte Rasmusdatter Rossing (1659-1704)

Niels Enevoldsen Randulff

(1630-1711) og Dorothea Catharina Wandall Randulff

(1660-1707)

Niels Smed (1655-1716)

og Magdalene Fleischer

(f. ca. 1660)