Niels Pedersen Smed (14. juli 1655 - 5. januar 1716)
og Magdalene Margrethe Fleischer (død maj 1732)   

 

 

Niels Smed rejste Europa rundt, fik 20 børn,
blev biskop i Bergen, men døde af ærgrelse. 
Magdalene var apotekerdatter fra København.

 

 

Niels Smed blev født i Bergen den 14. juli 1655 som søn af godsforvalter og rådmand Peder Hansen Smed (1617-1668) og hustru Margrethe Nielsdatter (død 1683).

 

Han deponerede*, dvs. blev student, i 1672 og opholdt sig derefter i København i 2 år. Her gik han på universitetet, læste naturligvis teologi, og blev kandidat d. 19. august 1674 med laudabilis, dvs. med ros. Herefter gik der 6 år med udenlandsrejser: først til universiteterne i Wittenberg, Leiden og Leipzig i Tyskland, dernæst til Frankrig og Italien. Den 9. december 1678 blev han udnævnt til canonicus (medlem) ved domkapitlet i Bergen og "vicelektor med succession", men kom  først endeligt hjem fra udlandsrejserne i 1680.

Bergen Domkirke. Foto fra Wikipedia.

Efter at have oplevet verden slog han sig ned i sin fødeby, Bergen. Pr. 4. marts 1681 fik Niels Smed  rang af virkelig Lektor Theol., og fra 29. april 1684 var han også professor i Konsistoriet (efter Hans Dabergs død) og desuden sognepræst i Fane.

 

Niels Smed giftede sig med Magdalene Margrethe Fleischer, datter af hofapoteker Gregorius Fleischer fra Løveapoteket i København. De fik 20 børn. Skønt Niels Smed selv var tilknyttet latinskolen som lektor, holdt de privatlærer til deres mange børn. En af Smeds elever fra latinskolen, forfatteren baron Ludvig Holberg, blev huslærer for børnene. I hjemmet læste Holberg Niels Smeds rejsedagbøger og blev inspireret til sine egne udlandsrejser. Om Magdalene Margrethe findes ingen særlige efterretninger - kvinderne på de tider var "bare" hustruer og mødre. Magdalene blev begravet i Bergen 28. maj 1732.

 

I Norges "Digitalarkivet" kan man finde nogle sjove optegninger fra Korskirken Sogn 22. okt. 1689, hvor Magdalene var fadder ved en barnedåb og kaldes: Mag; Niels Smitz kone, Malæne Fleischer. 1695 og 1697 var hun fadder ved en barnedåb igen, og i 1695 kaldes Magdalene: Mag;Niels Smedz kiereste, Malene Fleisker. I 1697 var fadderne var bl.a. fru bispinde Dorothea Wandel og  Mag. Niels Smed kiereste Mallene Fleisker. Har de da udtalt hendes navn sådan? Og i 1689 var Magdalene altså kone til Niels Smed, men senere hans kæreste!

 

Bergen by brændte i 1702 -  en meget alvorlig hændelse, idet de fleste huse var bygget af træ. Niels Smeds hus og indbo og hans righoldige bibliotek brændte foruden hans naturaliesamling. Hans juvelskrin blev stjålet i forvirringen ved branden. Alt forsvandt i flammer.

 

Året efter, i 1703, rejste Niels Smed til København for at bede kong Frederik IV om expectance på bispestolen, dvs. for at få lovning på bispeembedet, når det blev ledigt. Smed fik den 17. marts 1703 garanti for, at stillingen ville blive hans engang. Dette skal ses som et plaster på såret over det mistede hus og indbo. I 1711 døde biskoppen i Bergen, Niels Enevoldsen Randulff (i øvrigt hans datters svigerfar), og Niels Smed blev hans efterfølger.
Bryggen i Bergen med Domkirken bagved.

 

Han var kun biskop i 5 år, indtil 1716, og nåede på den korte tid at blive uvenner med Bergens Magistrat (bystyre) og 16 borgere fra Bergen over nogle hustomter, som han ejede, og som han ville have skulle henstå ubebyggede efter branden. Magistraten og borgerne derimod ville gerne bebygge grundene på ny. Uenigheden kom for en kommision, der besluttede, at biskoppen skulle have 5 rdl. pr. kvadratalen i kompensation for byggegrundene, der efterfølgende kunne bebygges. Det var biskoppen overhovedet ikke tilfreds med, idet han mente, han burde kunne gøre med sine grunde, som han selv ønskede. Efter sigende blev han syg af ærgrelse og døde af denne sygdom den 5. januar 1716.

 

Foruden grunde i Bergen ejede Niels Smed gården Ask i Danmark, som blev udlagt til ham i boet efter baron Ludvig Rosenkrantz. 21. juli 1700 fik Niels Smed kongelig konfirmation på gården.


Biskop Niels Smed skrev en ligprædiken over kong Christian V (død 1699), trykt i København 1702.

 

 

 

 

Børn af Magdalene Margrethe Fleischer og Niels Smed:

 

 1. Drude Marie Smed,  Fadder ved barnedåb 1713 i Korskirken, Bergen. Gift med sognepræst Johan Koren i Stordø. Død 1762.
 2. Anne Kirstine Smed, f. 6. aug. 1704, død 10 marts 1776 i Bergen. Gift med 1) Peter Montagne Lillienskjold og 2) Hans Leth.

 

Derudover i ukendt rækkefølge (evt. er nogle af dem født før førnævnte nr. 2 og 3):

 

 • Werner Smed, død ung
 • Esaias Smed, kaptajn
 • Hans Henrik Smed
 • Niels Smed, overstyrmand, sejlede på Ostindien
 • Gregorius Smed, død som apotekersvend
 • Jens Smed, død ugift som byfoged på Sct. Thomas
 • Johan Smed, død som foged i Nordhordland, gift med Margrethe Heiberg, døbt i Sogndal 6. dec. 1699, datter af sognepræst Søren Heiberg og Kirsten Hanning.
 • 3 sønner med navnet Peter
 • Else Catrine Smed, gift 25. august 1728 med Søren Bregendahl, kapellan i Haus.

 

Der mangler oplysning om 6 børn....

 

   

 

*) Ordbog over det Danske Sprog:

Deponere: efter lat. deponere cornua, aflægge hornene,

symbolet paa den ustuderedesdyriske” aandsbeskaffenhed,

ved en akademisk ceremoni; jf. behøvle; foræld.; blive student.

 

 

 

 

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Ukendte fotografier
Anetavle 1 med links

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

Søren Munch (1774-1865)

og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1781-1861)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847)

og Jan Kielland (1769-1813)

 

 

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregorius Fleischer(1645-1715) og

Rebekka Friis

(d. 1682)
m. familie

Enevold Randulff

(1597-1666) og Bente Rasmusdatter Muus 

(1598-1673)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaias Fleischer (1586-1663) og Maren Hansdatter (1605-75) 
m. familie

 

 

 

 

 

 

Fortsættes....

 

Se oversigten på
Anetavle 2

 

 

Kilder:

Norsk Biografisk Leksikon.

Store Norske Leksikon.

Oplysninger om børn efter gl. slægtstavle over slægten Koren.

Digitalarkivet, Norge.

 

Denne side er oprettet  

27. nov. 2013 
Opdateret 24. jan. 2014

 

Flere af oplysningerne er nye i fht bogen "Silhuetter af en Slægt".

 

 

Til forsiden

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1716-1763)

Johan Randulff (1681-1735) og Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed

(1692-1720)

Anders Henriksen Bull (1663-1735) og

Birgitte Rasmusdatter Rossing (1659-1704)

Niels Enevoldsen Randulff

(1630-1711) og Dorothea Catharina Wandall Randulff

(1660-1707)

Niels Smed (1655-1716)

og Magdalene Fleischer

(f. ca. 1660)