Johan Nielsen Randulff 
(1681-1735)  og 

Margrethe Nielsdatter Smed 
(1692-1720)

 

Johan var provst i Nærø Sogn i Namdalen i Norge.

5 x tipoldeforældre.

 

 

Johan blev født i Bergen som søn af biskop i Bergen, Niels Enevoldsen Randulff, og hustru Dorothea Catharina Wandal.

Margrethe var datter af biskop i Bergen, magister Niels Smed og hustru Magdalene Margrethe Fleischer.

 

I 1711, på den tid hans far døde, var Johan præst i Wallen i Aggersunds stift.

 

Et sted i Norge. Foto: Jørgen Kielland-Brandt, 1953

          
Johan og Margrethe giftede sig 25. april 1713 i Bergens Domkirke. Hun var den første af hans tre hustruer og døde ung efter at have født datteren Dorothea Catharina Wandal Randulff (1716-63).

 

Efter Margrethes død giftede Johan sig ca. 1718 med Karen Olsdatter Borchmann, og efter hendes død med Karen Michaelsdatter Busch.

 

Johan Randulff blev den 10. januar 1718 udnævnt til sognepræst i Nærø sogn og blev samme år provst i Namdalen.
Udnævnt til konsistorialråd** 14. juli 1727.
1735 udnævnt til sognepræst til Aas ved Oslo (tidl. Kristiania). Han døde på vej dertil.

 

Johan Randulff er medforfatter til et skrift om fin-lappernes "afguderi og satandyrkelse", som i 1723 blev samlet af Thomas von Westen og hans "missionærer", der dels var præster, dels studenter og kandidater. Det handlede om lapperne i Nordlandene og Finmarken, Nummedalen, Snaasen og Selboe. Deres afguderi var ved Guds nåde blevet opdaget! *

 

**) Konsistorialråd betyder iflg. Ordbog over det Danske Sprog et medlem af et konsistorium, en rådsforsamling; titel (indtil midten af 19. årh.), som især tildeltes fortjente præster, og som gav rang i 6. rangklasse nr. 3.

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navnet Randulff
ses også stavet
Randulf eller Randulph

 

 

 

 

 

 

 

Denne side er oprettet  

27. nov. 2013 

 

Oplysningerne er nye i fht bogen
"Silhuetter af en Slægt".

 

 

Til forsiden

 

Se mere

 

Forside

Efternavneliste

Sideindex

Ukendte fotografier
Anetavle 1 med links

 

BEGYND HER og klik dig gennem generationerne, der dukker op efterhånden:

 

 

 

Dolly Kielland (1857-1917) og

Frederik Brandt (1857-1933)

 

 

 

Lauritz Kielland  (1808-61) og

Mette Johanne Colbjørnsen Bull Munch (1821-1908)

Søren Munch (1774-1865)

og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull (1781-1861)

August Brandt

(1815-93) og

Augusta Steenbuch

(1821-1903)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Dorothea kruse

(1771-1847)

og Jan Kielland (1769-1813)

 

 

 

Familierne Munch,

Røring

og

Storm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enevold Randulff

(1597-1666) og Bente Rasmusdatter Muus 

(1598-1673)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder:
Oplysninger fra norsk website af Jan og Arnulf Strømsnes. www.stromsnes.info

Norsk Biografisk Leksikon.

Store Norske Leksikon.

 

*) Kildeskrift til den lappiske Mythologi ved J. Qvigstad, Det Kgl. Videnskabers Selskabs Skrifter nr. 1, Trondhjem 1903. (Nævnt i Bibliotheca Norvegica III, 12/1 1917).

 

**)
http­://­www­.­arkivverket­.­no­/­URN­:­sk_read­ Bergen stiftsprosti Skifteprotokoll 1 1680 - 1720 Side 234a-268b

 

 

Familien Kielland-Brandt

Lille website med billeder

 

Ole Bornemann Bull

(1747-1810)

og Gidsken Edvardine Storm

(1753-1833)

Jørgen Andreas Bull (1703-1764) og Dorothea Catharina Wandal Randulf Bull

(1716-1763)

Johan Randulff (1681-1735) og Magdalene Margrethe Nielsdatter Smed

(1692-1720)

Anders Henriksen Bull (1663-1735) og

Birgitte Rasmusdatter Rossing (1659-1704)

Niels Enevoldsen Randulff

(1630-1711) og Dorothea Catharina Wandall Randulff

(1660-1707)

Niels Smed (1655-1716)

og Magdalene Fleischer

(f. ca. 1660)

 

Slægtens 4 kvinder

med samme navn:

 

 6 x tip:

Dorothea Catharina Wandall Randulf

(1660-1707)

 

             4 x tip:

 Dorothea Catharina Wandal 

 Randulf Bull

 (1716-1763)

 

 

2 x tip:

Dorothea Catharina Wandal Randulff Bull

(1781-1861)

 

 

               Oldemor:

 Dorothea Catharina Wandal   

 Randulf Bull Kielland Brandt

 (1857-1917)